Mokymo programos
Informatika
Valstybinis kodas: 61209P102
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti informatikos mokytojus, gebančius analizuoti, motyvuotai parinkti ir adaptuoti esamus techninius, programinius ir mokymo produktus atsižvelgdamas į konkrečios institucijos poreikius, atsakingai projektuoti, realizuoti ir diegti naujus, konkurencingus produktus informacinių technologijų rinkai ir mokymo institucijoms.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji informatikos mokytojai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: specialybės užsienio kalbą, filosofiją, kalbos kultūrą, psichologiją, vadybą, ekonomiką.; studijų pagrindų dalykus: informacijos valdymą ir teisę, taikomąją, diskrečiąją ir skaičiuojamąją matematiką, tikimybių teoriją ir skaitinių duomenų statistinę analizę, kondensuotų medžiagų fiziką, algoritmų ir grafų teorijas, modeliavimo pagrindus, kompiuterines sistemas, ugdymo sistemas, elektronikos pagrindus, matematinį programavimą.; specialybinius dalykus: kompiuterių tinklus ir architektūrą, operacines sistemas, duomenų bazių valdymo sistemas, kriptografiją, kompiuterinę grafiką, objektinį ir tinklinį programavimą, duomenų struktūras, dirbtinį intelektą, interneto technologijas, informatikos mokymą, hodegetiką, elektroninio mokymosi technologijas, edukologijos pagrindus ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos bakalauro laipsnis, profesinė mokytojo kvalifikacija.
Baigus informatikos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių ir fizinių mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti informatikos mokytojais ar kitais informacinių ir telekomunikacinių technologijų specialistais
Asmuo, įgijęs informatikos mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti rasti ir naujais metodais analizuoti konkrečiai dalykinei sričiai aktualius duomenis, analizuoti ir įvertinti naujus aparatinius ir programinius produktus, juos parinkti ir adaptuoti pagal konkrečios institucijos poreikius, projektuoti, realizuoti ir diegti naujus, konkurencingus produktus informacinių technologijų rinkai, optimizuoti informacines sistemas, realizuoti reiškinių kompiuterinius modelius, modeliuoti dirbtinio intelekto ir kripto sistemas, taikyti duomenų perdavimo patikimumo ir saugumo priemones, taikyti kompiuterių tinklo bei programų sistemų projektavimo metodus, taikyti Web technologijų sprendimus, taikyti kompiuterinės grafikos technologijas, projektuoti ir diegti duomenų bazių valdymo sistemas, taikyti informatikos mokymo metodikas ir kompiuterines mokymo technologijas mokymo procese, praktiškai realizuoti konkretų informacinį projektą švietimo srityje sukuriant mokomąją svetainę, informacinę mokymo medžiagos valdymo sistemą arba nuotolinį mokymosi kursą, taikyti mokyklinių informacinių technologijų palaikymo priemones mokykloje ;
- žinoti naujas informatikos, informatikos mokymo teorijas ir metodus, jų taikymo mokymo procese metodologiją, kompiuterių ir jų tinklų, operacinių sistemų, programų sistemų kūrimo, daugialypės terpės sistemų, duomenų bazių ir jų valdymo sistemų, dirbtinio intelekto, kriptografijos teorinius pagrindus bei veikimo principus, pagrindines programų ir kompiuterių tinklų kūrimo paradigmas, modelius ir metodus, kompiuterinių mokymo technologijų diegimo metodus;
mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Informatikos mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos studijų programą.
Norintiems siekti informatikos mokytojo kvalifikacijos, reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatiku nėra pripažįstami.
Įgiję informatikos mokytojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti bendrojo lavinimo mokykloje informatikos mokytojais, informacinių ir telekominkacinių technologijų institucijose, bankų, bibliotekų, švietimo, medicinos ir viešojo administravimo įstaigų informacinių technologijų skyriuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju