Mokymo programos
Inžinerinė informatika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612I13002
Kodas pagal ISCED: 51148
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti specialistus išmanančius naujausias kompiuterinių sistemų technologijas ir jų vystymosi tendencijas ir sistemų projektavimo principus, gebančius identifikuoti, formuluoti ir spręsti informatikos problemas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Inžinerinės informatikos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: matematiką, fiziką, chemiją, inžinerinę ir kompiuterinę grafiką ir kt. specialybinius dalykus: duomenų bazių teoriją ir praktiką, kompiuterių ir kompiuterių tinklų architektūrą, kombinatorikos algoritmus, saugaus informacijos perdavimo pagrindus, programų sistemų inžinerijos įvadą, geografinių informacinių sistemų pagrindus, interneto programavimo technologijas, duomenų bazių programavimą, algoritmų teorijos įvadą.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pažintinė, mokomoji ir pažintinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 9 kreditai. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami kompiuterinių programų kūrimo, kompiuterių naudojimo ir priežiūros bei kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas inžinerinės informatikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus inžinerinės informatikos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Inžinerinės informatikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti inžinerinės informatikos bakalaurais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti informatiko darbą.
Asmuo, įgijęs informatikos inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti įvertinti naujas informatikos teorijas, taikyti sistemų modeliavimo ir projektavimo metodus bei technologijas, projektuoti ir diegti šiuolaikines programų sistemas, atpažinti, formuluoti ir spręsti informatikos problemas, naudotis informacinėmis technologijomis, konsultuoti informatikos klausimais, sieti informatikos mokslą su kitomis sritimis;
- žinoti šiuolaikinius modeliavimo, duomenų gavybos ir valdymo metodus, šiuolaikinių kompiuterių ir jų tinklų architektūrą, naujausias kompiuterinių sistemų technologijas ir jų vystymosi tendencijas ir sistemų projektavimo principus;
mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Informatikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos studijų programą.
Norintiems siekti informatikos kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatiku nėra pripažįstami.
Įgiję informatikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti informatiku informacinių technologijų rinkoje arba tęsti studijas magistrantūroje.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju