Mokymo programos
Žemės ūkio inžinerija ir vadyba Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612H10001
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Bakalauro studijų programa Žemės ūkio inžinerija ir vadyba skirta ruošti specialistus, įgyjančius tvirtą inžinerinių dalykų pagrindą ir išmanančius vadybos principus, susijusius su žemės ūkio technikos ir technologijų verslo organizavimu, jų efektyviu panaudojimu gamybos reikmėms bei priežiūros naudojimo eigoje organizavimu.
Stojantysis privalo turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus: visuomenės ir technikos raidą, filosofiją, užsienio kalbas; studijų pagrindų dalykus: matematiką, fiziką, chemiją, informacines technologijas, inžinerinę grafiką, mechaniką, elektrotechniką, medžiagotyrą ir medžiagų technologijas, mašinų elementus, termodinamiką, ekonomikos teorijos pagrindus, ir kt. bei specialiuosius dalykus: rinkodarą, finansus ir apskaitą, verslo vadybą, profesinės saugos vadybą, ergonomikos pagrindus, kokybės valdymą, inžinerinio aprūpinimo logistiką, žemės ūkio mašinas ir kt.
Atliekamos dvi mokomosios praktikos susietos su medžiagų technologijomis bei agronomijos pagrindais, technologinė - kaip įvadinė praktika į kai kurių specialiųjų dalykų studijas bei inžinerinė-projektinė praktika - skirta specialiųjų dalykų žinioms paversti praktiniais įgūdžiais ir medžiagai baigiamajam darbui surinkti. Praktinių studijų trukmė - 360 valandų.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas bendrosios inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus bakalauro studijų programą, studijas galima tęsti bendrosios inžinerijos ir mechanikos inžinerijos krypties bei kitose technologijos mokslų srities magistrantūros programose.
Studijų programa Žemės ūkio inžinerija ir vadyba skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, bei siekiantiems dirbti inžinerinio-vadybinio pobūdžio darbą.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Žemės ūkio inžinerijos ir vadybos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti vadybininku ar konsultantu bei steigti savo verslą.
Žemės ūkio inžinerijos ir vadybos studijų programos I pakopos absolventas įgyja bendrosios inžinerijos bakalauro kvalifikaciją ir būsimame savo darbe:
- geba projektuoti elementus, sistemas, procesus, įvertinti daromų sprendimų riziką bei ją valdo, naudoti automatizuotas projektavimo sistemas, analizuoti mechaninių sistemų judėjimo dėsningumus, analizuoti žemės ūkio technologinius procesus, spręsti juose kylančias vadybinio pobūdžio inžinerines problemas, naudoti informacinius tinklus ir duomenų bazes, orientuotis ir vertinti žemės ūkio technikos ir technologijų rinką, atliki rinkos tyrimą konkrečiam gaminiui, organizuoti ir vykdyti rinkodarą.
- žino technologijos ir technikos vertinimo pagal technologinius-ekonominius, saugos, gamtos apsaugos rodiklius, pagrindinius logistikos, rinkodaros, profesinės saugos ir aplinkos apsaugos vadybos elementus.
- moka dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Įgiję bendrosios inžinerijos bakalauro kvalifikaciją gali dirbti vadybininku žemės ūkio technikos gamybos bei prekybos įmonėse, konsultantu konsultavimo tarnybose bei savivaldybių administracijose, steigti savo verslą ir pan.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju