Mokymo programos
Žemės ūkio produktų gamybos inžinerija
Valstybinis kodas: 61209T114
Kodas pagal ISCED: 51154
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Aukštojo mokslo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti žemės ūkio produktų gamybos technologijų inžinerijos specialistus, išmanančius svarbiausius mechanikos inžinerijos principus, žemės ūkio gamyboje ir technikoje vykstančius technologinius procesus bei jų agroserviso pagrindus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji žemės ūkio produktų gamybos technologijų inžinieriai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, psichologijos pagrindus, užsienio kalbą ir specialybinius dalykus: matematiką, fiziką, chemiją, informatiką, inžinerinę grafiką, techninę mechaniką, elektrotechniką, medžiagotyrą ir medžiagų technologijas, mašinų elementus, standartizaciją ir pakeičiamumą, šiluminę techniką, medžiagų atsparumą, agronomijos ir gyvulininkystės pagrindus, žemės dirbimo technologijas, augalų mokslą, bendrąją žemdirbystę, derliaus dorojimo technologijas ir mašinas, transporto ir jėgos mašinas, mašinų serviso technologijas, gyvulininkystės technologijas, mašinų gamybos ir remonto technologijas ir kt.
Praktinės studijos vyksta dalyvaujant tiesioginėje darbo veikloje.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas inžinieriaus kvalifikacinis laipsnis.
Baigus žemės ūkio produktų gamybos technologijų inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Žemės ūkio produktų gamybos technologijų inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti inžinerinį darbą žemės ūkio įmonėse bei organizacijose.
Asmuo, įgijęs žemės ūkio produktų gamybos technologijų inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti įgytas technologijos mokslų žinias, analizuoti ir interpretuoti, panaudoti įgūdžius ir inžinerines priemones, būtinas inžinerinei praktikai, kvalifikuotai spręsti ir techniškai realizuoti žemės ūkio produktų gamybos technologijų procesus, technikos gamybos, agroserviso klausimus, organizuoti ir valdyti agroserviso įmones;
- žinoti žemės ūkyje naudojamas dirvos dirbimo, pasėlių priežiūros ir derliaus dorojimo mašinas, bendrąją žemdirbystę ir augalų mokslą, produktų gamybos kokybės užtikrinimo principus, gamybos technologijas;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Žemės ūkio produktų gamybos technologijų inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti universitetuose.,
Norintiems siekti mechanikos inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti inžinieriaus darbą žemės ūkio technikos gamybos ir agroserviso įmonėse, transporto ir jėgos mašinų, žemės ir miško ūkio technikos prekybos ir paslaugų firmose, apskrityse, savivaldybėse, žemės ūkio konsultavimo tarnyboje, nacionalinėje mokėjimo agentūroje švietimo įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju