Mokymo programos
Visuomenės Sveikata (specializacija - Burnos Higiena)
Valstybinis kodas: 61210B104
Kodas pagal ISCED: 51172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti visuomenės sveikatos bakalaurus, gebančius rinkti informaciją apie odontologinių ligų paplitimo intensyvumą bei įvertinti odontologinių ligų rizikos veiksnius, taikyti individualias ir kolektyvines pirminės odontologinių ligų profilaktikos priemones vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems, kurti ir diegti naujus profilaktikos metodus, sudaryti ir vykdyti odontologinių ligų profilaktikos programas, propaguoti sveikos gyvensenos vertybes tarp įvairių gyventojų grupių, įvertinti odontologinių ligų profilaktikos programų efektyvumą ir jų ekonominę naudą, organizuoti mokslinius tyrimus, dirbti pedagoginį darbą ruošiant burnos higienistus kolegijose, bendradarbiauti su kitais visuomenės sveikatos specialistais įvairių ligų profilaktikos ir sveikatos stiprinimo programose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji visuomenės sveikatos bakalaurai (specializacija – burnos higiena) studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, etiką, ekonomiką; studijų pagrindų dalykus: žmogaus anatomiją, fiziologiją, mikrobiologiją: specialybinius dalykus periodontologiją, profilaktinę odontologiją, burnos gleivinės ligas, individualią burnos higieną ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: pažintinė praktika skirta susipažinti su odontologinių procedūrų darbo ypatumais bei tobulinti manualinius įgūdžius atliekant profesionalios burnos higienos procedūras; pasirenkamoji praktika skirta susipažinti su odontologinių procedūrų parinkimo ir atlikimo darbo ypatumais įvairioms pacientų grupėms. Praktinių studijų trukmė - 480 val.
Studijų programa baigiama bakalauro diplominiu darbu arba baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiamas visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinis laipsnis (specializacija – burnos higiena).
Baigus visuomenės sveikatos studijų programą studijas galima tęsti biomedicinos ir socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Visuomenės sveikatos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti higienisto darbą.
Asmuo, įgijęs visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti rinkti informaciją apie odontologinių ligų paplitimo intensyvumą bei įvertinti odontologinių ligų rizikos veiksnius, sudaryti ir vykdyti odontologinių ligų profilaktikos programas, skleisti sveikos gyvensenos vertybes tarp įvairių gyventojų grupių, organizuoti mokslinius tyrimus, panaudoti tyrimų įrodymais pagrįstas žinias ir tokiu būdu tobulinti visuomenės sveikatos priežiūros darbo praktiką, dėstyti ruošiant burnos higienistus kolegijose, suteikti skubią medicinos pagalbą nelaimingo atsitikimo atveju, taikyti individualias ir kolektyvines pirminės odontologinių ligų profilaktikos priemones vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems, kurti ir diegti naujus profilaktikos metodus
- žinoti, kaip stiprinti asmenų, grupių bei bendruomenių bendradarbiavimą, įtraukiant juos į bendrą tikslų siekimą, išteklių paiešką ir plėtojimą, projektus, atliepiančius bazinius žmonių sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo poreikius ir palaikančius jų gebėjimų plėtotę, išteklius, kelius ir būdus, įgalinančius siekti geresnės sveikatos, inicijuojant sveikatos stiprinimo akcijas, įtakojant sveikatos politikos įgyvendinimą
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą
Visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal visuomenės sveikatos studijų programą (specializacija - burnos higiena).
Norintiems siekti visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti visuomenės sveikatos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti poliklinikose, ligoninėse, privačiuose stomatologijos kabinetuose ir privačiose medicinos įstaigose, visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, sveikatos mokyklose, sveikatos mokymo centruose, ikimokyklinėse įstaigose, bendrojo lavinimo mokyklose, kolegijose, įmonėse ir įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Kaunas A. Mickevičiaus g. 9
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju