Mokymo programos
Geodezija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612H14001
Kodas pagal ISCED: 51158
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti specialistus, kurie gebėtų projektuoti geodezinius tinklus, parinkti geodezinių tinklų matavimo metodus ir būdus, apdoroti ir įvertinti sukauptą geodezinių matavimų medžiagą, rinkti topografinius duomenis ir juos panaudoti topografinių, kadastrinių žemėlapių gamyboje, suprasti topografinių ir kadastrinių žemėlapių gamybos metodus, atlikti inžinerinius tyrinėjimus, žymėti statinius ir pastatus vietovėje, dirbti su geodeziniais prietaisais, galėtų naudotis teisiniais ir norminais dokumentais.
Stojantys turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji matavimų inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: ekonomiką, vadybą; studijų pagrindų dalykus: matematiką, fiziką, mechaniką, informacines technologijas; specialybinius dalykus: topografiją, geodeziją, aukštąją geodeziją, kosminę geodeziją ir kt.
Geodezijos studijų programa turi dvi specializacijas: Geodezija ir kartografija ir Nekilnojamojo turto kadastras.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: pažintinė praktika, topografijos mokomoji praktika, geodezijos mokomoji praktika ir gamybinė praktika įmonėse. Praktinių studijų trukmė - 480 val.
Studijų programa baigiama bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas matavimų inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus geodezijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Geodezijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti matavimų inžinerijos bakalaurais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Matavimų inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti matavimų inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs matavimų inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti projektuoti geodezinius tinklus, parinkti geodezinių tinklų matavimo metodus ir būdus, apdoroti ir įvertinti sukauptą geodezinių matavimų medžiagą, rinkti topografinius duomenis ir juos panaudoti topografinių žemėlapių gamyboje, suprasti topografinių žemėlapių gamybos metodus, atlikti skaitmeninių topografinių duomenų sandaros analizę, projektuoti organizuoti ir vykdyti geodezinius darbus statinių tyrinėjimo, projektavimo, statybos ir eksploatavimo metu, taikyti naujausius geodezinius prietaisus įvairių geodezinių uždavinių sprendimui;
- žinoti pamatines teorines žinias, reikalingas spręsti pagrindinius geodezijos uždavinius bendroje žemės geocentrinių koordinačių sistemoje, taip pat kuriant ir plėtojant globalinius bei regioninius geodezinius tinklus, topografinių žemėlapių sudarymo technologijas, naujausius mokslo pasiekimus, statybos taisykles;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais
Matavimų inžinerijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal geodezijos studijų programą.
Norintiems siekti matavimų inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti matavimų inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję matavimų inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti matavimų inžinieriumi valstybės ar privataus kapitalo įmonėse, savivaldybėse, statybos įmonėse, žemėtvarkos tarnybose ir kitose įmonėse, kurių veikla susijusi su topografijos, geodezijos ir kartografijos darbais, geografinių informacinių sistemų kūrimu, statyba.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju