Mokymo programos
Taikomoji Fizinė Veikla
Valstybinis kodas: 61211B108
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti taikomosios fizinės veiklos specialistus dirbti su įvairias (fizines, regėjimo, klausos ir intelekto) negalias turinčiais asmenimis neįgaliųjų fizinio ugdymo, rekreacijos, neįgaliųjų sporto srityse, siekiant jų įvairiapusės (fizinės, psichologinės ir socialinės) reabilitacijos, socialinės atskirties mažinimo, lygių galimybių įgvendinimo ir gyvenimo kokybės gerinimo.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji taikomosios fizinės veiklos specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofijos įvadą, užsienio kalbą, informacines technologijas, mokslų filosofiją, eurointegraciją ir globalizaciją, kokybės vadybą ir verslą, specialybinius dalykus: anatomiją, biomechaniką, fiziologiją, patologiją, sporto ir pratimų fiziologiją, judesių valdymą ir mokymą, taikomosios fizinės veiklos studijų ir mokslo pagrindus, taikomąją biomechaniką, apžvalginį medicinos žinių kursą, kineziterapijos ir fizioterapijos pagrindus, taikomąjį fizinį ugdymą, bendrąjį ir taikomąjį masažą, psichomotorinį vystymąsi ir sutrikimus, medicininę funkcinę neįgaliųjų klasifikaciją, neįgaliųjų sociologiją ir socialinę reabilitaciją ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: taikomoji fizinio ugdymo ir neįgaliųjų reabilitacijos praktika, neįgaliųjų sporto praktika, skirta formuoti darbo įgūdžius taikomosios fizinės veiklos srityje dirbant su aklaisiais, kurčiaisiais, žmonėmis su intelekto sutrikimais ir fiziškai neįgaliais. Praktinių studijų trukmė – 640 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu arba egzaminu. Baigusiajam suteikiamas reabilitacijos ir slaugos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus taikomosios fizinės veiklos studijų programą studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities magistrantūros programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti taikomosios fizinės veiklos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją, turi:
- gebėti padėti neįgaliems asmenims socialiai integruotis gyvenamoje vietoje, atpažinti ir vystyti jų fizinius gebėjimus; savarankiškai teikti tiesiogines fizinės reabilitacijos, fizinio ugdymo, treniravimo, laisvalaikio organizavimo paslaugas neįgaliesiems bendrojo ir specialiojo ugdymo, sporto, neįgaliųjų reabilitacijos ir rekreacijos institucijose, namuose ir gamtoje, teikti susietąsias fizinės reabilitacijos ir fizinio ugdymo paslaugas sunkią negalę turintiems asmenims, nustatyti vaiko specialiuosius poreikius ir pagal juos pritaikyti bendrąsias ar specialiąsias fizinio ugdymo programas, organizuoti dalyvavimą varžybose ir laisvalaikio sportinius užsiėmimus visuomenėje, derinti savo veiklą su kitais specialistais reabilitacijos, specialiojo ugdymo ir neįgaliųjų priežiūros bei slaugos institucijose, konsultuoti neįgaliuosius, jų tėvus ir globėjus, kūno kultūros mokytojus neįgaliųjų taikomosios fizinės veiklos klausimais integruotose bendrojo lavinimo institucijose ir teikti pasiūlymus dėl neįgaliųjų lygių galimybių įgyvendinimo įvairioms valdymo institucijoms
- žinoti, neįgaliųjų jutimų, motorikos, judesių koordinacijos sutrikimų simptomus, biosocialinių funkcijų sutrikimus, asmens savarankiškumo lygmenį ir naudojamų reabilitacijos priemonių ir metodų efektyvumą, neįgalaus vaiko pažinimo, socialiosios raidos sutrikimus ir judėjimo funkcines galimybes
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiose studijas pagal taikomosios fizinės veiklos studijų programą.
Norintiems siekti taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti taikomosios fizinės veiklos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją asmenys gali dirbti integruotose bendrojo lavinimo ir specialiojo ugdymo, sveikatos priežiūros, neįgaliųjų sporto, reabilitacijos ir rekreacijos, jų priežiūros ir slaugos institucijose, bendruomenėse, namuose. Taikomosios fizinės veiklos specialistai dirba valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, administruoja, rengia ir vykdo įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju