Mokymo programos
Taikomoji fizinė veikla Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612B30001
Kodas pagal ISCED: 51172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Taikomosios fizinės veiklos (TFV) studijų programa skirta rengti įgalius ir neįgalius TFV specialistus darbui su įvairias (judėjimo, regos, klausos ir intelekto) negalias turinčiais asmenimis neįgaliųjų fizinio ugdymo, biosocialinių funkcijų atkūrimo, rekreacijos, neįgaliųjų sporto srityse, siekiant jų įvairiapusės (fizinės, psichologinės ir socialinės) reabilitacijos, socialinės atskirties mažinimo ir gyvenimo kokybės gerinimo.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji TFV specialistai studijuoja taikomojo medicinos žinių kurso, kineziterapijos ir fizioterapijos pagrindų, psichomotorinio vystimosi ir sutrikimų, taikomojo fizinio ugdymo, neįgaliųjų sporto, bendrojo ir taikomojo masažo, taikomosios biomechanikos, neįgaliųjų sociologijos ir socialinės integracijos, specialiosios psichologijos ir pedagogikos, judesių valdymo ir mokymo ir kt. specialiuosius (profesinius), bendrojo universitetinio lavinimo bei studijų pagrindų dalykus.
TFV specialistas specializuojasi teikti tiesiogines arba susietąsias fizinio ugdymo, fizinės reabilitacijos (biosocialinių funkcijų atgavimo), poilsio - rekreacijos, sporto, masažo paslaugas neįgaliems asmenims, turintiems motorikos, regos, klausos ar intelekto funkcijų pastovius sutrikimus, priklausomai nuo jų specialiųjų poreikių atitinkamose situacijoje - individualiai, homogeninėse neįgaliųjų grupėse arba heterogeninėse integruotose neįgaliųjų ir įgaliųjų asmenų grupėse.
Praktinės studijos apima: taikomojo fizinio ugdymo ir neįgaliųjų reabilitacijos praktiką, neįgaliųjų sporto ir rekreacijos praktiką, masažo praktiką ir bendrąją pedagoginę praktiką. Praktinės studijos skirtos formuoti darbo įgūdžius įvairiose aukščiau įvardintose TFV srityse dirbant su aklaisiais, kurčiaisiais, fiziškai neįgaliais ir turinčiais intelekto sutrikimus asmenimis, taip pat įtvirtinti masažo savarankiško atlikimo įgūdžius, įgytus masažo studijų pratybose bei įgūdžius fizinio ugdymo srityje bendrojo lavinimo mokyklose. Praktinių studijų trukmė - 840 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro diplominiu darbu arba egzaminu. Baigusiajam suteikiamas reabilitacijos bakalauro laipsnis ir taikomosios fizinės veiklos specialisto profesinė kvalifikacija.
Baigus TFV studijų programą mokymąsi galima tęsti taikomosios fizinės veiklos, sveikatos ir fizinio aktyvumo, sporto fiziologijos magistrantūros studijų programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Taikomosios fizinės veiklos (TFV) specialisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti taikomosios fizinės veiklos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs TFV specialisto kvalifikaciją, turi:
- gebėti atpažinti ir nustatyti judėjimo, regos, klausos ir intelekto sutrikimus turinčių neįgalių asmenų specialiuosius poreikius kasdieninio gyvenimo veiklose, jų fiziniame ugdyme, sportinėje ir fizinio poilsio bei laisvalaikio veiklose, jų pagrindu parinkti ir taikyti skirtingas specialiąsias kompensacines priemones ir technologijas, metodikas ir programas teikiant paslaugas įvairių tipų neįgaliesiems fizinės reabilitacijos srityje (siekiant jų savarankiškumo), fizinio ugdymo srityje (siekiant ugdyti jų fizinius gebėjimus), sporto treniravimo (siekiant mokyti neįgaliuosius pasirinktų sporto šakų technikos ir metodikos) ir rekreacijos srityse (siekiant palaikyti ir plėtoti jų organizmo gyvybines funkcijas, įdiegti sveiką gyvenimo būdą per laisvalaikio ir poilsio fizinę veiklą), vertinti motorikos, jutimų funkcinę būklę, judesių koordinaciją ir eiseną, važiavimo vežimėliu techniką, klasifikuoti neįgaliuosius pagal funkcinius ir fizinių gebėjimų sporto šakose požymius, taikyti bendrąsias ir specialiąsias masažo metodikas, atpažinti gyvybei pavojingus simptomus ir jiems esant teikti pirmąją pagalbą, taikyti matematinės statistikos metodus kursiniuose ir/ar diplominiuose darbuose;
- žinoti žmogaus fiziologines funkcijas, bendruosius organizmo patologinius procesus, psichomotorinės kūdikių raidos sutrikimus, pastovius organizmo sistemų funkcijos pažeidimo simptomus ir sindromus, jų atsiradimo mechanizmus bei juos dažniausiai sąlygojančias įgimtas ir įgytas ligas bei traumas, masažo bei fizikinių reabilitacijos priemonių poveikio mechanizmus ir panaudojimo principus, sporto ir fizinių pratimų poveikį organizmo sistemų funkciniams pokyčiams, judesių mokymo metodologijos principus, motorinės, pažinimo ir socialinės raidos bei emocijų raiškos ypatumus esant įvairaus tipo negalioms ir galimos korekcijos bei ugdymo principų ir metodų esminius ypatumus, neįgaliųjų socialinės integracijos ir inkliuzijos galimybes, esant medicininiam ar socialiniam negalių sampratos modeliui socialinėje politikoje, mokslinių tyrimų metodologijos pagrindus;
- įgyti (turėti) filosofinio ir psichologinio humanistinio požiūrio į neįgalius žmones nuostatas, pripažįstančias jų individualius skirtingumus, kaip pageidaujamą ir visuomenės plėtrą skatinantį socialinį reiškinį, jų lygių teisių, galimybių ir aktyvios pilietybės įgyvendinimo būtinumą visuomenėje, būti atsakingas už neįgaliesiems teikiamų paslaugų rezultatus ir pasekmes, kritiškai vertinti ir siekti gerinti savo veiklą bei empatiškai bendrauti su neįgaliais klientais ir, kiek įmanoma, su bendradarbiais.
TFV specialisto kvalifikaciją galima įgyti universitetinėse TFV studijų programose.
Siekiant TFV specialisto kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgytos TFV kvalifikacijos nėra pripažįstamos.
TFV specialisto kvalifikaciją įgiję asmenys gali dirbti specialiojo ugdymo ir integruotose bendrojo lavinimo, valstybinėse ir nevyriausybinėse neįgaliųjų sporto, reabilitacijos ir rekreacijos, jų priežiūros ir slaugos institucijose, bendruomenėse, neįgaliuosius auginančiose šeimose, teikti susietąsias paslaugas įvairiapusės reabilitacijos paslaugų komandoje sveikatos priežiūros institucijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju