Mokymo programos
Molekulinė biologija ir biotechnologija
Valstybinis kodas: 62101B108
Kodas pagal ISCED: 51242
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti molekulinės biologijos ir biotechnologijos specialistus, gebančius kurti, taikyti ir tobulinti molekulinės biologijos ir biotechnologijos tyrimo metodus, užtikrinančius tyrimų kokybę, gebančius kurti naujas biotechnologijas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studentams, neturintiems biologijos ir chemijos pagrindų, studijų programoje numatyti 2-4 papildomi išlyginamieji studijų dalykai, kuriuos jie turi išklausyti per pirmuosius du semestrus.
Būsimieji molekulinės biologijos ir biotechnologijos specialistai gilinamojo lygio dalykus dalykus: molekulinę biologiją, imunologiją, membranas ir bioenergetiką, aukštesniųjų organizmų molekulinę biologiją, bendrają biotechnologiją, enzimologiją, specialiąją biotechnologiją, bionanotechnologiją ir biomodeliavimą ir taikomuosius studijų dalykus: genetiškai modifikuotus organizmus, radioekologiją, darnų vystymąsi, molekulinę biologiją ir kt.
Praktinės studijos vyksta tyrimo darbo ir mokslinės profesinės praktikų metu, kurios vyksta Vytauto Didžiojo Universitete bei kitų institucijų mokslinių tyrimų laboratorijose. Praktinių studijų trukmė – 4 kreditai (40 val.). Jų metu įtvirtinami ir tobulinami mokslinių tyrimų, eksperimentų atlikimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas molekulinės biologijos ir biotechnologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus molekulinės biologijos ir biotechnologijos studijų programą studijas galima tęsti fizinių ir biomedicinos mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Molekulinės biologijos ir biotechnologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti aukščiausios kvalifikacijos molekulinės biologijos ir biotechnologijos specialistais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Molekulinės biologijos ir biotechnologijos specialisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti biologo tyrėjo darbą.
Asmuo, įgijęs molekulinės biologijos ir biotechnologijos specialisto kvalifikaciją, turi:
- gebėti dirbti su ląstelėmis, organizmais, populiacijomis, įvertinti procesus vykstančius ląstelės viduje, dirbti su ląstelių kultūromis laboratorinėmis sąlygomis, gautus rezultatus taikyti naujų biologinių sistemų modeliavimui, įvertinti tarpląstelinius ryšius, sąveikas tarp atskirų individų ir populiacijų, rinkti tyrimo medžiagą lauko sąlygomis, paruošti mėginius, parinkti racionaliausią metodiką iškeltiems uždaviniams įgyvendinti, planuoti eksperimentų eigą, atlikti tyrimą nepažeidžiant bioetikos taisyklių, klasifikuoti, apdoroti gautus rezultatus, daryti apibendrinančias išvadas, pagal surinktus duomenis įvertinti populiacijų struktūras, aplinkos poveikį populiacijoms, ryšius tarp populiacijų ir atskirų rūšių, įsisavinti ir diegti naujus tyrimo metodus, aprašyti gautus rezultatus bei pateikti juos Lietuvos ir užsienio konferencijose bei mokslinėje spaudoje;
- žinoti molekulinius, biocheminius, biofizikinius, genetinius ląstelių bei organizmų funkcionavimo pagrindus, populiacijų struktūrų, aplinkos poveikio populiacijos nustatymo ir vertinimo pagrindus, populiacijoms bei savo srities pasaulyje naudojamus tyrimo metodus, bioetikos taisykles;
mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis, nuolat sekti naujausius mokslinius laimėjimus.
Molekulinės biologijos ir biotechnologijos specialisto kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal molekulinės biologijos ir biotechnologijos studijų programą.
Norintiems siekti molekulinės biologijos ir biotechnologijos specialisto kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti molekulinės biologijos ir biotechnologijos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję molekulinės biologijos ir biotechnologijos specialisto kvalifikaciją asmenys gali dirbti biochemijos, molekulinės biologijos, biotechnologijos, biofizikos, genetinio profilio laboratorijose, valstybinėse organizacijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju