Mokymo programos
Taikomoji matematika
Valstybinis kodas: 62101P107
Kodas pagal ISCED: 51246
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti matematikos magistrus, turinčius gilias žinias ir supratimą matematikos bei matematikos taikymų srityje ir gebančius tas žinias taikyti praktikoje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji matematikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: rizikos analizę, draudos ir finansų matematinius modelius, ekonometriką, eksperimentų planavimą, atsitiktinių procesų taikymą, skaitmeninius metodus ekonomikoje ir statistikoje, laiko eilutes ir taikomuosius studijų dalykus: asimptotinius metodus tikimybių teorijoje, netiesinių uždavinių skaitmeninius metodus, masinio aptarnavimo teoriją, patikimumo teoriją ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas matematikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus taikomosios matematikos studijų programą studijas galima tęsti fizinių mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Ši studijų programa yra gilinamojo pobūdžio matematikos krypties magistrantūros programa.
Taikomosios matematikos studijų programa skirta asmenims, turintiems matematikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems matematikos magistro kvalifikacijos.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Matematikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti matematiko darbą.
Asmuo, įgijęs matematikos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti kurti ir taikyti matematinius modelius įvairiose pramonės, verslo, finansų srityse ar mokslinio tyrimo darbuose, programuoti, naudotis naujausiomis informacinėmis technologijomis;
- žinoti pagrindinius matematinio modeliavimo ir analizės metodus, matematinės statistikos, tikimybių teorijos, atsitiktinių procesų analizės, diferencialinių lygčių sudarymo ir sprendimo metodus, pagrindines kompiuterių, informacinių sistemų, programavimo ir programų sistemų kūrimo sąvokas, mokėti bent vieną užsienio kalbą;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Matematikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal taikomosios matematikos studijų programą.
Norintiems siekti matematikos magistro kvalifikacijos reikia turėti matematikos bakalauro kvalifikaciją.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti matematiku nėra pripažįstami.
Įgiję matematikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti matematiku specializuotose pramonės, finansų ar mokslinio tyrimo kompanijose, mokymo įstaigose, moksliniuose institutuose ar tyrimo centruose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju