Mokymo programos
Taikomoji Statistika
Valstybinis kodas: 62101P203
Kodas pagal ISCED: 51246
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, sugebančius šiuolaikiniais matematiniais-statistiniais metodais ir modeliais atlikti svarbių ir aktualių Lietuvai ekonominio ir techninio pobūdžio duomenų analizę, prekių ir paslaugų kainų dinamikos analizę ir prognozę bei nustatyti optimalių draudimo įnašų dydžius.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji statistikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: statistines programines sistemas, draudos matematinius modelius, statistinius tyrimus imčių metodais, statistinius modelius ekonomikoje, finansinių rinkų matematinius modelius, ekonominių rodiklių analizę ir prognozę; taikomuosius studijų dalykus: operacijų tyrimą, tikimybių aproksimacijos teorijos pagrindus, duomenų analizės metodus.
Atliekama pedagoginė praktika. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami duomenų rinkimo, duomenų analizės atlikimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas statistikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus taikomosios statistikos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Taikomosios statistikos studijų programa skirta asmenims, turintiems matematikos, taikomosios matematikos, informatikos arba inžinerinės informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti statistikos magistrais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statistikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti ekonometrikos, draudos matematikos kryptyse.
Asmuo, įgijęs statistikos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti įgytas žinias, realizuojant matematinius-statistinius metodus praktikoje, kvalifikuotai atlikti Lietuvai svarbių ir aktualių ekonominio ir techninio pobūdžio duomenų analizę, prekių ir paslaugų kainų dinamikos analizę ir prognozę bei nustatyti optimalius draudimo įnašų dydžius, įvertinti analitinių tyrimų bei turimų duomenų analizės rezultatus, palyginant su praktine patirtimi;
- žinoti duomenų analizėje taikomus matematinius-statistinius metodus, modelius ir programinę įrangą;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Statistikos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal taikomosios statistikos studijų programą.
Norintiems siekti statistikos magistro kvalifikacijos, reikia turėti matematikos, taikomosios matematikos, informatikos arba inžinerinės informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti statistikos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję statistikos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti Statistikos departamente, Lietuvos banke, komerciniuose bankuose, Draudimo kompanijose, didelėse įmonėse bei bendrovėse.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju