Mokymo programos
Administracinė teisė
Valstybinis kodas: 62101S115
Kodas pagal ISCED: 51238
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos administracinės teisės specialistus, gerai išmanančius bendruosius teisinio reguliavimo ir teisės mokslų principus, bendruosius ir specialiuosius administracinės teisės mokslų principus ir tyrimų kryptis, administracinės veiklos teisinio reguliavimo principus ir nusistovėjusias praktikas, sugebančius efektyviai ir laikantis viešojo administravimo etikos principų atstovauti administracines institucijas, spręsti įvairias tarpžinybines ir tarp viešojo administravimo institucijų ir piliečių kylančias teisinio pobūdžio problemas.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ne iš teisės srities, bakalauro studijose turi būti išklausęs ne mažiau kaip 9 kreditus politinių mokslų dalykų, ne mažiau kaip 6 kreditus ekonomikos, psichologijos ar sociologijos dalykų ir ne mažiau kaip 5 kreditus istorijos, teologijos ar filosofijos, taip pat turi mokėti anglų kalbą taip, kad tenkintų reikalavimus, keliamus baigusiems VDU ketvirtąjį anglų kalbos lygį. Jeigu stojantysis neatitinka šių reikalavimų, jis gali būti priimtas studijuoti, tačiau tokiu atveju jam sudaroma ne ilgesnė kaip vienerių metų išlyginamųjų studijų programa, kurią baigęs asmuo turėtų atitikti nustatytus reikalavimus.
Būsimieji administracinės teisės specialistai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: civilinę teisę, administracinę teisę, administravimo principus, Europos Sąjungos institucinę teisę ir pagrindinius principus, administracinių veiksmų teisminę kontrolę, konstitucinę teisę ir teoriją, aplinkosaugos teisę, sveikatos sistemos teisę, lyginamąją darbo teisę, švietimo sistemos teisę ir taikomuosius studijų dalykus: teisės istoriją, kriminologiją, mediciną ir teisę.
Praktinės studijos nenumatytos. Praktinis parengimas užtikrinamas kursų metu ugdant naudojimosi moderniomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis teisinių duomenų bazėmis įgūdžius, teisinių dokumentų bei teisės aktų projektų rengimo įgūdžius.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus administracinės teisės studijų programą studijas galima tęsti socialinių ir humanitarinių mokslų krypties doktorantūroje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Teisininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti teisininko darbą.
Asmuo, įgijęs teisininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti laikantis įstatymų atstovauti administracines institucijas, spręsti įvairias tarpžinybines ir tarp viešojo administravimo institucijų ir piliečių kylančias teisinio pobūdžio problemas, sprendžiant šias problemas esant reikalui taikyti teisminio proceso principus, efektyviai ir taisyklingai rengti teisinio pobūdžio dokumentus (skundus, prašymus, įsakymus, ieškinius, sutartis ir kt.) bei teisės aktų projektus, naudotis moderniomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis teisinių duomenų bazėmis, lengvai persiorientuoti dirbti komercinėse įmonėse ir tarptautinių organizacijų institucijose, laisvai kalbėti teisine anglų kalba;
- žinoti esminius Lietuvos teisės sistemos, tarptautinės ir komercinės teisės elementus bei specifinius administracinių veiksmų teisminės kontrolės, aplinkosaugos teisės, sveikatos sistemos teisės, lyginamosios darbo teisės, švietimo sistemos teisės, administracinės teisės elementus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, logiškai mąstyti, taisyklingai reikšti mintis, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Teisininko kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal teisės studijų programas.
Norintiems siekti teisininko kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teisės specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję teisininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti teisinį darbą administracinėse institucijose, taip pat turi geras galimybes dirbti juristo darbą tarptautinės institucijose ir organizacijose, privačiame sektoriuje ar kitur.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju