Mokymo programos
Grafika
Valstybinis kodas: 62102M103
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji dailės magistrantūros, grafikos studijų programa skirta rengti grafikos specialistus, kultūrai bei technologijos naujovėms neabejingas asmenybes, galinčias dirbti kūrybinį ir pedagoginį darbą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji grafikos specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus pagal pasirinktą specializaciją: taikomąją bei vaizduojamąją grafiką, estampą, knygos meną, šriftą ir kaligrafiją, hermeneutiką, emblemiką ir heraldiką, dizaino teoriją ir kt. taikomuosius studijų dalykus: piešimą, tapybą ir kt.
Vykdoma kūrybinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami plakatų, knygų viršelių kūrimo, firminių ženklų kūrimo, kompiuterinių programų naudojimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu – meno kūriniu ir teoriniu darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dailės magistrantūros, grafikos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros ar meno studijų srities aspirantūros studijų programose.
Grafikos studijų programa yra skirta asmenims, turintiems dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti dailės magistrais, dailininkais grafikais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju