Mokymo programos
Keramika
Valstybinis kodas: 62102M105
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti plataus profilio dailininkus keramikus, savarankiškai mąstančius ir kuriančius dailininkus, sugebančius profesionaliai kurti ir projektuoti, dalyvauti parodose bei formuoti darbus, sąveikaujančius su architektūra.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji dailininkai keramikai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: projektavimą, darbus dirbtuvėse, individualų kūrybinį darbą; taikomuosius studijų dalykus: piešimą, spec. tapybą, spec. skulptūrą, laboratorinius darbus ir kt.
Vykdoma kūrybinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami keramikos formavimo, dekoravimo, degimo būdus, tapybos, piešimo, skulptūros ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu – meno kūriniu ir moksliniu teoriniu darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus keramikos magistro studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros ar meno studijų srities aspirantūros studijų programose.
Keramikos studijų programa yra skirta asmenims, turintiems dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti dailės magistrais, dailininkais keramikais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju