Mokymo programos
Monumentalioji Dailė
Valstybinis kodas: 62102M107
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji dailės magistrantūros studijų programa skirta rengti plataus profilio monumentaliosios dailės specialistus, freskos-mozaikos, vitražo, scenografijos dailininkus, kritiškai ir analitiškai mąstančius ir savitai kuriančius, sugebančius savarankiškai spręsti kūrybinius klausimus, profesionaliai kurti ir projektuoti, dalyvauti parodose bei dirbti mokslo tiriamąjį darbą.
Stojantieji turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji monumentaliosios dailės magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: kompoziciją, projektavimą, atlikimo technikas ir technologijas (darbus iš medžiagos, laboratorinius darbus); taikomuosius studijų dalykus: tapybą, piešimą, spec. dailės istoriją ir kt.
Vykdoma kūrybinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami gebėjimai freskos, mozaikos, vitražo, scenografijos dailės ir technologijų ir kt.srityse.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus monumentaliosios dailės magistro studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros ar meno studijų srities aspirantūros studijų programose.
Dailės magistro, monumentaliosios dailės studijų programa skirta asmenims, turintiems dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti dailės magistrais, freskos-mozaikos, vitražo, scenografijos dailininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju