Mokymo programos
Skulptūra
Valstybinis kodas: 62102M108
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji dailės magistrantūros studijų programa skirta rengti plataus profilio dailininkus skulptūrius, savarankiškai mąstančius ir kuriančius dailininkus, sugebančius profesionaliai panaudoti skulptūros meno galimybes, individualią raišką derinti su visuomenės poreikiais, užsiimančius individualia kūrybine veikla, galinčius dėstyti dailę aukštosiose universitetinio lygio mokyklose.
Stojantieji turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji skulptūros magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus pagal pasirinktą specializaciją: kamerinės skulptūros specializacijos studijos nagrinėja platų šiuolaikinio grynojo meno spektrą (individualios raiškos parodinę skulptūrą, skulptūrą viešoms erdvėms, specifinės vietos kūrinius, objektus, instaliacijas, konceptualaus meno projektus ir pan.); smulkiosios skulptūros specializacijos studijose rengiami į realistiniais motyvais ir menine tradicija paremtos plastikos i, besiremiantys kūrėjai puoselėtojai (medalių, proginių monetų, interjero ir parodinės skulptūros, kitų mažų, taikomojo pobūdžio kūrinių kūrėjai); monumentaliosios skulptūros specializacijoje rengiami stambių visuomeninės reikšmės paminklų projektų, memorialinių paminklų, plastikos elementų architektūros objektuose kūrėjai. Dailės magistrai studijuoja ir taikomuosius dalykus: specialiąsias technologijas, piešimą ir kt.
Vykdoma specialioji praktika. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami meno projektų, specialiųjų technologijų, piešimo, skulptūros ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dailės magistro, skulptūros studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros ar meno studijų srities aspirantūros studijų programose.
Dailės magistrantūros, skulptūros studijų programa skirta asmenims, turintiems dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti dailės magistrais, dailininkais skulptoriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju