Mokymo programos
Stiklas
Valstybinis kodas: 62102M109
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji dailės magistrantūros studijų programa skirta rengti stiklo dailininkus-dizainerius, galinčius profesionaliai gilintis į konceptualius stiklo meno aspektus bei specifines autorines technologijas, galinčius užsiimti individualia kūrybine veikla, organizuoti ir valdyti kūrybinius procesus ir projektus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji dailės magistrai, stiklo dailininkai-dizaineriai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: spec. piešimą, tapybą, skulptūrinę plastiką, spec. technologijas, šiuolaikines meno kryptis, kompiuterinę grafiką, menų sąveiką, mokslinių tyrimų metodologiją, meno semiotiką ir sociologiją, meno vadybą ir marketingą.
Praktinės studijos vyksta, atliekant praktinius darbus. Praktinių studijų trukmė - 200 val. Jų metu gilinami kūrybinio meninio darbo įgūdžiai, susipažįstama su būsimojo darbo aplinka.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dailės magistrantūros, stiklo studijų programą, studijas galima tęsti meno studijų srities doktorantūros ar aspirantūros studijų programose.
Stiklo specialybės studijų programa skirta asmenims, turintiems dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti dailės magistrais, stiklo dailininkais-dizaineriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju