Mokymo programos
Tapyba
Valstybinis kodas: 62102M113
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji dailės magistrantūros studijų programa skirta rengti dailininkus tapytojus, kūrybingas ir intelektualias menines asmenybes, savarankiškai dirbančius, išsiugdžiusius manualinę patirtį ir kritišką analitinę refleksiją, dailininkus profesionalus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji dailininkai tapytojai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: tapybą, kompoziciją; taikomuosius studijų dalykus: piešimą ir kt.
Vykdoma specialioji praktika. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami tapybos, informacinių technologijų, ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju dailės magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dailės magistrantūros, tapybos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros ar meno studijų srities aspirantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju