Mokymo programos
Vizualinis Dizainas
Valstybinis kodas: 62102M115
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji dailės magistrantūros, vizualinio dizaino studijų programa skirta ruošti plataus profilio vizualinio dizaino dailininkus, gebančius savikritiškai mąstyti, kelti naujus tikslus, naudotis profesine informacija, rišliai ir logiškai pristatyti ir apginti savo idėjas ar konkrečius projektus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji vizualinio dizaino dailininkai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: vizualių komunikacijų dizainą, projektinę praktiką, grafinio vaizdo kūrimą; taikomuosius studijų dalykus: spalvotyrą, specialųjį piešimą ir kt.
Vykdoma projektinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami komponavimo, medžiagų atrankos, piešimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dailės magistrantūros, vizualinio dizaino studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros ar meno studijų srities aspirantūros studijų programose.
Vizualinio dizaino studijų programa skirta asmenims, turintiems dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti dailės magistrais, vizualinio dizaino dailininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju