Mokymo programos
Diplomatija ir tarptautiniai santykiai
Valstybinis kodas: 62102S101
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti politikos mokslų magistrus, suprantančius šalies ir užsienio politiką, gebančius kalbėti prancūzų ir anglų diplomatine kalba, rengti derybas ir derėtis.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji politikos mokslų magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: diplomatinę anglų kalbą, šiuolaikinę tarptautinę sistemą, tarptautinių santykių teorijas, tarptautinį saugumą ir užsienio politikos strategiją ir taikomuosius studijų dalykus: diplomatijos istoriją, tarptautines organizacijas, etninius konfliktus ir tarptautinius santykius, Europos Sąjungos teisę, tarpkultūrines komunikacijas, globalinę ekonomiką ir Europos integraciją, pasaulį ir Lietuvą XX amžiuje ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Diplomatijos ir tarptautinių santykių studentai rašo 3 tiriamuosius darbus (kas semestrą). Paskutinysis rengiamas kartu su magistro darbu.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus diplomatijos ir tarptautinių santykių studijų programą mokymąsi galima tęsti socialinių mokslų krypties doktorantūroje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Politikos mokslų magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti politiko darbą.
Asmuo, įgijęs politikos mokslų magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti efektyviai veikti ir taikyti savo žinias greitai kintančioje globalinėje aplinkoje, suprasti ir vertinti politinius procesus, vykstančius pasaulio šalyse, dirbti tarpvyriausybinėse, vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, įvairiose institucijose, kurių veikloje tarptautiniai ryšiai ir tarptautinių kontaktų palaikymas yra labai svarbūs;
- žinoti politinę situaciją Lietuvoje ir pasaulyje, mokslinių tyrimų metodologiją, mokymo ir mokymosi metodus
mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis gimtąja ir užsienio kalba, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Politikos mokslų magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiose studijas pagal politikos mokslų studijų programą.
Norintiems siekti politikos mokslų magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti politiku nėra pripažįstami.
Politikos mokslų magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti įvairiose valstybinėse, nevyriausybinėse ir privačiose institucijose: Lietuvos valstybės valdymo sektoriaus institucijose, Lietuvos diplomatinėse struktūrose: ambasadose, prekybos, kultūros ir kitose atstovybėse, veikiančiose užsienio šalyse, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų,, ūkio objektuose, mokslo ir studijų institucijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju