Mokymo programos
Uosto Statiniai
Valstybinis kodas: 62102T114
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti uosto statinių specialistus, gebančius padaryti alternatyvius bei optimalius statybos sprendimus ir juos moksliškai pagrįsti, plačiai taikant kompiuterinę techniką ir specialią programinę įrangą, taikyti mokslinio tiriamojo darbo įgūdžius ir kvalifikuotai pritaikyti, sprendžiant statybos inžinerijos užduotis, gebančius naudotis informacinėmis technologijomis, projektų valdymo, darbo komandoje ir kitais įgūdžiais.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji uosto statinių specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: uosto planavimą, statinių optimizavimo metodus, uosto statinių apkrovas ir poveikius, uosto statinių rekonstrukciją, kontinualių statinių mechaniką ir kt.; taikomuosius studijų dalykus: mokslinių tyrimo pagrindus, techninių sistemų patikimumą, techninių sistemų modeliavimą ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas statybos inžinieriaus magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus uosto statinių studijų programą studijas galima tęsti technologijos mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Uosto statinių studijų programa skirta asmenims, turintiems technologijos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems uosto statinių specialisto kvalifikacijos.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statybos inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti statybos inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs statybos inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti rengti alternatyvius bei optimalius statybos inžinerinius sprendimus ir juos moksliškai pagrįsti, plačiai taikant kompiuterinę techniką ir specialią programinę įrangą, taikyti mokslinio tiriamojo darbo įgūdžius sprendžiant statybos inžinerijos užduotis, perimti pažangią Lietuvos ir kitų šalių darbo patirtį, bendradarbiauti su kitomis statybinėmis bendrovėmis ir įstaigomis, taikyti pažangias technologijas, atlikti tyrimus, panaudoti tyrimų įrodymais pagrįstas žinias ir tokiu būdu tobulinti statybos inžinieriaus darbą, formuluoti ir spręsti problemas
- žinoti inžinerinio projektavimo procesą, esminius statybos inžinerijos principus ir analitinius metodus, aukštosios matematikos teorijas ir skaičiavimo metodus, braižybos ir vadybos pagrindus ir socialinės partnerystės teisinės aktų nuostatas
mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti savo ir kitų darbą, dalykiškai ir efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais
Statybos inžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal statybos inžinerijos magistro studijų programą.
Norintiems siekti statybos inžinerijos magistro kvalifikacijos, reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti statybos inžinieriumi nėra pripažįstami.Įgiję statybos inžinieriaus kvalifikaciją, asmenys gali dirbti mokslo ir mokymo įstaigose, statybos ir statybos pramonės įmonėse statybos rangos darbų vadovais, rengiant organizacinį, techninį bei vadybinį darbą, projektavimo įmonėse rengiant statinių projektų konstrukcinę dalį, mokslinio tyrimo ir valstybės kontrolės įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju