Mokymo programos
Teatrologija
Valstybinis kodas: 62103H106
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Menotyros magistro, teatrologo kvalifikacija reikalinga norint dirbti teorinės pakraipos menotyrininkais (mokslo darbuotojais); taikomosios pakraipos teatrologais (teatro kritikai, teatro istorikai, teatrų literatūrinės dalies darbuotojai.
Asmuo, įgijęs teatrologo kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai formuluoti ir spręsti problemas, analizuoti įvairius teatro aspektus bei teatrališkumo apraiškas šiuolaikinėje visuomenėje ir kultūroje, suvokti ir vertinti Lietuvos teatro istoriją ir šiandieninius jos reiškinius Europos kultūros kontekste,vertinti šiuolaikinius Lietuvos teatro ir kitų atlikėjų menų procesus ir juos pristatyti visuomenei;
- žinoti teatro istoriją, teoriją ir kritikos pagrindus, humanitarinių mokslų metodologijas, srityse bei supratimą apie teatro procesus, vykstančius Lietuvoje ir pasaulyje, šiuolaikinę kultūrinę ir menotyrinę situaciją, esmines teorines ir metodologines kryptis;
- mokėti kompetentingai ir kūrybiškai panaudoti įgytas žinias bei gebėjimus sparčiai kintančioje kultūrinėje terpėje, inicijuoti, kuruoti, administruoti ir vykdyti įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas.
Menotyros magistro, teatrologo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose ir meno akademijose, vykdančiose studijas pagal teatrologijos studijų programą.
Norintiems siekti menotyros magistro, teatrologo kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teatrologu nėra pripažįstami.
Įgiję menotyros magistro, teatrologo kvalifikaciją asmenys gali dirbti muziejuose, kultūros politikos sferoje, kultūros ir menotyros srityse, kultūrinėse ir nevyriausybinėse meno organizacijose, teatro procesų tyrinėtojais akademinėse ir švietimo institucijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju