Mokymo programos
Anglų kultūra ir literatūra
Valstybinis kodas: 62104H105
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, kurie būtų įgiję žinių apie šiuolaikinę anglų kultūrą ir literatūrą, šiuolaikinį kalbos mokslą bei gebėtų būti kompetentingais darbuotojais bendrose užsienio ir Lietuvos kompanijose, tarptautinių ryšių sistemoje, švietimo bei mokslo institucijose.
Stojantysis turi turėti anglų filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba kitų humanitarinių mokslų bakalauro kvalifikacinį lapsnį bei gretutinių anglų filologijos studijų sertifikatą.
Būsimieji anglų kultūros ir literatūros magistrantai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: literatūros teoriją, angliškai kalbančių šalių kultūrą, literatūrą ir mitą, šiuolaikinės semantikos teorijas, populiariąją kultūrą, lyčių studijas, funkcinę gramatiką ir taikomuosius studijų dalykus: kalbą ir komunikaciją, anglų literatūrą švietimo epochos kultūros kontekste, kalbų mokymosi teorijas ir kitus dalykus. Iš viso studijuojama 12 dalykų.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas anglų filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus anglų kultūros ir literatūros magistro studijų programą mokymąsi galima tęsti humanitarinių mokslų krypties doktorantūroje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Anglų kultūros ir literatūros žinovo kvalifikacija reikalinga norint dirbti anglų kalbos filologu.
Asmuo, įgijęs anglų kultūros ir literatūros kvalifikaciją, turi:
gebėti dalyvauti mokslo, kultūros, valdymo institucijų ir gamybos įmonių, bendradarbiaujančių su angliškai kalbančiomis šalimis, bendruose projektuose ir bendruose projektuose su kitų mokslo ir praktinės veiklos sričių specialistais, naudoti ir taikyti tarpkultūrinių angliškai kalbančių šalių studijų teikiamas žinias bendrų europinių, tarpvalstybinių, konkrečios įmonės ar institucijos vykdomų projektų kontekste, plėtoti savo žinias lyginamosios kultūros, literatūrinės komparatyvistikos, komunikacijos teorijų moksliniuose tyrinėjimuose;žinoti tarpkultūrinių studijų ir tyrimų principus ir metodus, įvairius angliškai kalbančių šalių visuomenių, istorijos ir kultūros raidos etapus, anglų kalbos ir literatūros ir sociokultūrinio konteksto sąveikos ypatybes;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Anglų kultūros ir literatūros žinovo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal anglų kultūros ir literatūros magistro studijų programą.
Norintiems siekti anglų kultūros ir literatūros žinovo kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti anglų kultūros ir literatūros žinovo kvalifikacijos reikalaujančiose įmonėse bei įstaigose galimybės nesuteikia.
Įgiję anglų kultūros ir literatūros žinovo kvalifikaciją asmenys gali dirbti universitetuose, kultūros ir švietimo institucijose, vykdančiose tarptautinius projektus su angliškai kalbančiomis šalimis, bendrojo ugdymo įstaigose, tarptautinių ryšių sistemose, turizmo verslo centruose, tarptautinio verslo įmonėse.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju