Mokymo programos
Socialinė Geografija
Valstybinis kodas: 62106P106
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

1.Programos tikslai
Paruošti specialistą galintį dirbti pagal Europos Sąjungos reikalavimus šiose srityse: teritorinio (erdvinio) planavimo, regionų ugdymo ir regionų politikos, gyventojų ir socialinės politikos ruošime ir įgyvendinime.
2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems
Geografijos bakalauro diplomą turintys asmenys priimami be stojamojo testo. Asmenys, turintys socialinių ir fizinių mokslų bakalauro laipsnį, stojant į Socialinės geografijos magistrantūros studijų programą turi laikyti stojamąjį testą.
.3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos
Geografinių sistemų supratimas, mokėjimas modeliuoti socialines geografines sistemas, mokėjimas analizuoti teritorinių geografinių, socialinių, politinių ir kitų reiškinių tarpusavio sąveiką.
4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygosLietuvių kalba. Atskiri kursai gali būti skaitomi anglų ir rusų kalbomis. Užsienio studentams anglų kalba gali būti skaitomi visi pagrindiniai geografijos dalykai.
5. Studijų turinys (aprašomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Nuosekliųjų studijų programų nuostatus)
Bendrieji mokslo dalykai
Kompiuterinis modeliavimas (4 kr.), Laisvai pasirenkamas dalykas (2 kr.), Projektų ruošimas ir vadyba (4 kr.), Pasaulio ekonomika ir tarptautiniai ryšiai (4 kr.).
Pagrindinės specializacijos dalykai
Baltijos ir Rytų Europos regiono studijos (4 kr.), Europos Sąjungos geografija (3 kr.), Geografijos metodologija (8 kr.), Urbanizacija ir miestų geografija (3 kr.).
Gretutinės specializacijos dalykai
Regionai ir regionų politika (4 kr.), Pasaulio globalizacija ir diferenciacija (4 kr.), Baltijos jūra ir Vakarų Lietuvos regionas (4 kr.), Lietuvos kraštovaizdžio organizacija (4 kr.).
Mokslinis tiriamasis darbas ir magistro darbas
Mokslinis darbas (12 kr.), Baigiamasis magistro darbas (20 kr.)Pasirenkami specialybės dalykai
6. Praktikos apibūdinimas
Praktikos nėra.
7. Studijų pabaiga (baigiamasis darbas, egzaminų sistema)
Magistro kvalifikacinis laipsnis suteikiamas apgynus Baigiamąjį magistro darbą 4 semestro pabaigoje.
Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardėProf.Stasys Vaitekūnas, KU Geografijos katedros vedėjas
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

KARJEROS GALIMYBĖS
Teritorinio ir regionų planavimo specialistai, regionų ugdymo ir regionų politikos specialistai, gyventojų politikos specialistai.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju