Mokymo programos
Inžinerinė Informatika
Valstybinis kodas: 62109P107
Kodas pagal ISCED: 51248
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti inžinerinės informatikos magistrus, gebančius susipažinti su naujausiomis informacinių sistemų kūrimo technologijomis ir visa tai taikyti praktinėje veikloje, taip pat savarankiškai atlikti tyrimus, mokėti įvertinti tyrimų rezultatus, gebėti kritiškai vertinti ir taikyti teorines ir praktines naujoves.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji inžinerinės informatikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: mokslinio tyrimo pagrindus, informacines sistemas, lygiagrečiuosius algoritmus, dirbtinio intelekto teorijos taikymą informacinėse sistemose, sistemų inžineriją, žinių inžineriją ir žinių valdymą, šiuolaikines duomenų bazes, informacinių sistemų projektų ir kokybės valdymą, sprendimų rengimo sistemas, duomenų valdymą ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijos baigiamos baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Inžinerinės informatikos magistrantūros studijų programa yra skirta asmenims, turintiems informatikos ir informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Inžinerinės informatikos informacinių sistemų specializacijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti informacinių sistemų technologijų specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs inžinerinės informatikos informacinių sistemų specializacijos magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti taikyti sistemų modeliavimo ir projektavimo metodus bei technologijas, projektuoti ir diegti šiuolaikinę programinę įrangą, modeliuoti konkrečios srities valdymo procesus bei realizuoti jų modelius moderniomis informacinėmis technologijomis, modeliuoti, projektuoti, eksploatuoti duomenų bazių, informacines ir tinklines verslo sistemas, spręsti įvairias informacines problemas, konsultuoti informatikos ir technologijų klausimais;
- žinoti naujas informatikos teorijas ir metodus, tyrimų analizės ir patikimumo metodus ir jų taikymus, šiuolaikinių sistemų analizės ir sintezės metodus, tinklinių sistemų projektavimo metodus, šiuolaikinių kompiuterių ir jų tinklų architektūrą;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Inžinerinės informatikos informacinių sistemų specializacijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti inžinerinės informatikos informacinių sistemų specializacijos magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti universitetinį informatikos ar informatikos inžinerijos išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu įgyti gebėjimai dirbti informatikos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję informatikos inžinerijos informacinių sistemų specializacijos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti informacinių sistemų technologijų specialistais bendrovėse, kurios kuria, integruoja bei prižiūri informacines ir programų sistemas.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju