Mokymo programos
Taikomoji informatika
Valstybinis kodas: 62109P108
Kodas pagal ISCED: 51248
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti taikomosios informatikos magistrus, turinčius gilias žinias ir supratimą informatikos bei informacinių technologijų srityje ir gebančius tas žinias taikyti technikoje, medicinoje versle ir kitose srityse.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji taikomosios informatikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: algoritmų sudėtingumo teoriją, modernias operacines sistemas, išsklaidytus ir lygiagrečius skaičiavimus, adaptyvias ir intelektualias sistemas bei taikomuosius studijų dalykus: žmogaus – kompiuterio sąveiką, mobilų verslą, elektroninę komerciją ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos magistro kvalifikacinis laipsnis,
Baigus taikomosios informatikos studijų programą studijas galima tęsti fizinių mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Taikomosios informatikos studijų programa skirta asmenims, turintiems informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems taikomosios informatikos magistro kvalifikacijos.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Taikomosios informatikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti taikomosios informatikos magistro darbą.
Asmuo, įgijęs taikomosios informatikos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti kurti bei diegti šiuolaikines kompiuterizuotas sistemas, informatikos metodais modeliuoti technologinius, verslo, biomedicinos ir kitų taikomųjų sričių procesus, vykdyti fundamentinius bei taikomuosius mokslinius tyrimus informatikos ir gretutinėse kryptyse, diegti technologijos bei vadybos naujoves;
- žinoti algoritmų, modernių operacinių sistemų, lygiagrečių ir paskirstytų skaičiavimų, adaptyvių ir intelektualių sistemų teorijas, jų taikymą praktiškai;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Taikomosios informatikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal taikomosios informatikos studijų programą.
Norintiems siekti taikomosios informatikos magistro kvalifikacijos reikia turėti informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti taikomosios informatikos magistru nėra pripažįstami.
Įgiję taikomosios informatikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti programinę įrangą ir kompiuterizuotas sistemas projektuojančiose firmose, stambių organizacijų informatikos padaliniuose, pradėti savo verslą aukštųjų informatikos technologijų srityje.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju