Mokymo programos
Verslo informatika
Valstybinis kodas: 62109P109
Kodas pagal ISCED: 51248
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti verslo informatikus, turinčius gilias žinias ir supratimą informatikos bei informacinių technologijų srityje ir gebančius tas žinias taikyti verslo efektyvumui didinti.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji verslo informatikai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: operacijų tyrimą ir valdymą, elektroninę komerciją, žmogaus ir kompiuterio sąveiką, finansinės rizikos valdymą ir taikomuosius studijų dalykus: modernias operacines sistemas, internetines technologijas elektroniniame versle, neuroninius tinklus, investicijų analizę ir valdymą, vartotojų elgseną ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus verslo informatikos studijų programą studijas galima tęsti fizinių mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Verslo informatikos studijų programa yra plečiamojo pobūdžio informatikos krypties programa.
Verslo informatikos studijų programa skirta asmenims, turintiems informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems verslo informatiko kvalifikacijos.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Verslo informatiko kvalifikacija reikalinga norint dirbti verslo informatiko darbą.
Asmuo, įgijęs verslo informatiko kvalifikaciją, turi:
- gebėti informatikos metodais modeliuoti verslo procesus, finansinių sprendimų situacijas, vartotojų elgseną bei atlikti taikomuosius ir mokslinius tyrimus šiose srityse;
- žinoti operacijų tyrimo bei valdymo, paskirstytų sistemų, elektroninės komercijos, ekonometrikos, finansinių rizikų valdymo ir gretutinių dalykų teorijas ir jų taikymo metodus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Verslo informatiko kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal verslo informatikos studijų programą.
Norintiems siekti verslo informatiko kvalifikacijos reikia turėti informatikos arba verslo vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti verslo informatiku nėra pripažįstami.
Įgiję verslo informatiko kvalifikaciją asmenys gali dirbti informacinių sistemų kūrimo ir aptarnavimo specialistais, informacinių technologijų projektų vadovais, pradėti nuosavą verslą informacinių technologijų srityje.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju