Mokymo programos
žemės ūkio Produktų Laikymo Ir Perdirbimo Inžinerija
Valstybinis kodas: 62109T120
Kodas pagal ISCED: 51254
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos magistrantūros studijų programa skirta rengti laikymo ir perdirbimo inžinerijos magistrus, gebančius naudojantis moderniomis inžinerinėmis priemonėmis modeliuoti, eksperimentuoti, analizuoti ir kurti sistemas, komponentus ar procesus bei spręsti strategines inžinerijos problemas žemės ūkio produktų laikymo ir pirminio perdirbimo srityse.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkurso sąlygas.
Būsimieji mechanikos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: matematinę statistiką ir modeliavimą, mokslinio tyrimo pagrindus, taikomųjų studijų dalykus: matavimus biosistemų inžinerijoje, mechaninių ir energetinių sistemų patikimumą, technologinių objektų automatizuotą projektavimą, šaldymo inžineriją ir oro kondicionavimą, biomasės ir kitų atsinaujinančių šaltinių energetiką, aplinkosaugą stacionariose žemės ūkio technologijose, džiovinimo proceso teoriją, technologinių procesų modeliavimą, augalininkystės produktų kokybės sistemą, gyvulininkystės produktų kokybės sistemą, produktų toksikologiją ir perdirbimo aplinkosaugą, pedagogiką, verslo projektų valdymą ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos studijų programą studijas galima tęsti technologijos mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Studijų programa skirta asmenims, turintiems inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems magistro kvalifikacijos žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos srityje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo srityje.
Asmuo, įgijęs žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo mechanikos inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti ir modeliuoti džiovinimo, oro kondicionavimo, šaldymo procesus, parinkti ir taikyti tyrimų metodus, tyrimų rezultatus apibendrinti matematinės statistikos ir modeliavimo metodais, analizuoti ir vertinti grūdų, gyvulininkystės bei kitų produktų perdirbimo technologijas ir spręsti aplinkosaugos problemas, projektuoti žemės ūkio produktų perdirbimo įmonių elementus, sistemas ir procesus, naudojantis kompiuteriniais metodais, skirtais specifinėms inžinerinėms problemoms spręsti, procesams valdyti;
- žinoti augalininkystės ir gyvulininkystė produktų kokybės formavimo sistemas bei maisto kokybės vadybos principus;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais;
Mechanikos inžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose programą pagal mechanikos inžinerijos krypties studijas.
Norintiems siekti žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacijos reikia turėti mechanikos inžinerijos bakalauro arba inžinieriaus kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo mechanikos inžinerijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti pieno, mėsos, grūdų, vaisių ir daržovių bei kitų produktų laikymo ir perdirbimo įmonėse, konsultavimo, projektavimo, kokybės kontrolės ir valdymo, mokslo institucijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju