Mokymo programos
Taikomoji Fizinė Veikla
Valstybinis kodas: 62111B105
Kodas pagal ISCED: 51281
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti taikomosios fizinės veiklos specialistus, gebančius taikyti įvairių mokslų integruotas žinias, tyrimų ir diagnostikos metodikas, įgūdžius, naudoti taikomosios fizinės veiklos metodus ir priemones, organizuojant bei teikiant tiesiogines ir susietąsias paslaugas neįgalių asmenų fizinės reabilitacijos ir ugdymo, neįgaliųjų sporto bei rekreacijos srityse.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji taikomosios fizinės veiklos specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: taikomąją fizinę veiklą sutrikus intelektui, neįgaliųjų sporto socialinius aspektus, gerontologiją ir geriatriją, judesių valdymo psichobiologiją, netradicinį refleksinį masažą, ir kt. ir taikomuosius studijų dalykus: fizinį aktyvumą ir sveikatą, teorinius ir praktinius socialinės gerovės ir paslaugų visuomenėje aspektus, specialaus ugdymo reformos tarptautines perspektyvas
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas reabilitacijos ir slaugos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus taikomosios fizinės veiklos studijų programą studijas galima tęsti biomedicinos mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Taikomosios fizinės veiklos studijų programa skirta asmenims, turintiems reabilitacijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigusiems taikomosios fizinės veiklos studijų programą ir siekiantiems tapti taikomosios fizinės veiklos specialistu.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti taikomosios fizinės veiklos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją, turi:
- gebėti padėti neįgaliems asmenims socialiai integruotis visuomenėje, atpažinti ir vystyti jų fizinius gebėjimus, savarankiškai teikti tiesiogines fizinės reabilitacijos, fizinio ugdymo, treniravimo, laisvalaikio organizavimo paslaugas neįgaliesiems bendrojo ir specialiojo ugdymo, sporto, neįgaliųjų reabilitacijos ir rekreacijos institucijose, teikti susietąsias fizinės reabilitacijos ir fizinio ugdymo paslaugas sunkią negalę turintiems asmenims, derinti savo veiklą su kitais specialistais reabilitacijos, specialiojo ugdymo ir neįgaliųjų priežiūros bei slaugos institucijose, konsultuoti neįgaliuosius, jų tėvus ir globėjus, kūno kultūros mokytojus neįgaliųjų taikomosios fizinės veiklos klausimais integruotose bendrojo lavinimo institucijose ir teikti pasiūlymus dėl neįgaliųjų lygių galimybių įgyvendinimo įvairioms valdymo institucijoms, atlikti mokslinius tyrimus, nustatyti vaiko specialiuosius poreikius ir pagal juos pritaikyti bendrąsias ar specialiąsias fizinio ugdymo programas, mokyti neįgaliuosius pasirinktų sporto šakų technikos ir metodikos, organizuoti jų dalyvavimą varžybose ir laisvalaikio sportinius užsiėmimus visuomenėje
žinoti neįgaliųjų jutimų, motorikos, judesių koordinacijos sutrikimų simptomus, biosocialinių funkcijų sutrikimus, taikomosios fizinės veiklos metodus ir priemones, bendrąsias ar specialiąsias fizinio ugdymo programas, neįgaliųjų socialinės integracijos, sveikos gyvensenos, gerovės kėlimo ir pedagoginio proceso tobulinimo metodusmokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis
Taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal taikomosios fizinės veiklos studijų programą.
Norintiems siekti taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikacijos reikia turėti reabilitcijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti taikomosios fizinės veiklos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją asmenys gali dirbti integruotose bendrojo lavinimo ir specialiojo ugdymo, sveikatos priežiūros, neįgaliųjų sporto, reabilitacijos ir rekreacijos, jų priežiūros ir slaugos institucijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju