Mokymo programos
Taikomoji fizinė veikla
Valstybinis kodas: 62111B202
Kodas pagal ISCED: 51272
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti taikomosios fizinės veiklos specialistus, gebančius taikyti įvairių mokslų integruotas žinias, tyrimo ir diagnostikos metodikas, naudoti taikomosios fizinės veiklos metodus ir priemones, organizuoti bei teikti tiesiogines ir susietąsias paslaugas neįgalių asmenų fizinės reabilitacijos ir ugdymo, neįgaliųjų sporto bei rekreacijos srityse.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji taikomosios fizinės veiklos specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: taikomąją fizinę veiklą sutrikus intelektui, neįgaliųjų sporto socialinius aspektus, gerontologiją ir geriatriją, judesių valdymo psichobiologiją, fizinį aktyvumą ir sveikatą, netradicinį refleksinį masažą, teorinius ir praktinius socialinės gerovės ir paslaugų visuomenėje aspektus, specialaus ugdymo reformos tarptautines perspektyvas ir kt. ir taikomuosius studijų dalykus: psichologiją, mokslinių tyrimų metodus, švietimo vadybą.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas reabilitacijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus taikomosios fizinės veiklos magistrantūros studijų programą studijas galima tęsti biomedicinos mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Taikomosios fizinės veiklos studijų programa skirta asmenims, turintiems reabilitacijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigusiems taikomosios fizinės veiklos studijų programą ir siekiantiems tapti taikomosios fizinės veiklos specialistu.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti taikomosios fizinės veiklos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją, turi:
- gebėti padėti neįgaliems asmenims socialiai integruotis gyvenamoje vietoje, atpažinti ir vystyti jų fizinius gebėjimus, savarankiškai teikti tiesiogines fizinės reabilitacijos, fizinio ugdymo, treniravimo, laisvalaikio organizavimo paslaugas neįgaliesiems bendrojo ir specialiojo ugdymo, sporto, neįgaliųjų reabilitacijos ir rekreacijos institucijose, namuose ir gamtoje, nustatyti jų sveikatos problemas ir poreikius, teikti susietąsias fizinės reabilitacijos ir fizinio ugdymo paslaugas sunkią negalę turintiems asmenims, derinti savo veiklą su kitais specialistais reabilitacijos, specialiojo ugdymo ir neįgaliųjų priežiūros bei slaugos institucijose, padėti neįgaliems žmonės pasiruošti varžyboms, konsultuoti neįgaliuosius, jų tėvus ir globėjus, kūno kultūros mokytojus neįgaliųjų taikomosios fizinės veiklos klausimais integruotose bendrojo lavinimo institucijose ir teikti pasiūlymus dėl neįgaliųjų lygių galimybių įgyvendinimo įvairioms valdymo institucijoms
-žinoti, kaip atpažinti, tirti ir įvertinti neįgaliųjų jutimų, motorikos, judesių koordinacijos sutrikimų simptomus, biosocialinių funkcijų sutrikimus, nustatyti asmens savarankiškumo lygmenį ir įvertinti naudojamų reabilitacijos priemonių ir metodų efektyvumą
mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais
Taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal taikomosios fizinės veiklos studijų programą.
Norintiems siekti taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikacijos reikia turėti reabilitcijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti taikomosios fizinės veiklos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją asmenys gali dirbti integruotose bendrojo lavinimo ir specialiojo ugdymo, sveikatos priežiūros, neįgaliųjų sporto, reabilitacijos ir rekreacijos, jų priežiūros ir slaugos institucijose, bendruomenėse, namuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos kūno kultūros akademija Kaunas Sporto g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju