Mokymo programos
Pavojingų Krovinių Ir Cheminių Medžiagų Krovėjo (sandėlio Darbininko) Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 260052426
Kodas pagal ISCED: 23352
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Pavojingos cheminės medžiagos, preparatai ir gaminiai plačiai naudojami pramonėje,žemės ūkyje, paslaugų sferoje ir buityje. Be to, gamyboje ir buityje susidaro daug atliekų, kurios gali žalingai veikti žmones ir aplinką. Pakraunant - iškraunant bei sandėliuojant, pavojingas medžiagas ir krovinius labai svarbu teisingas elgesys su jomis, tinkamas supakavimas ir geras jų įtvirtinimas bei darbo įrangos pasirinkimas.
Siekiant užtikrinti saugų pavojingų krovinių ir medžiagų vežimą, pakrovimą - iškrovimą ir sandėliavimą ir vadovaujantis Europos sutartimi dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) ir jos pasirašymo protokolu, Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymu bei Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 1998 12 22 įsakymu Nr. 272 „Dėl bendrųjų cheminių medžiagų ir preparatų sandėliavimo taisyklių" sudaryta ši programa. Ji skirta mokyti asmenis, turinčius ne žemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą, ir siekiant jiems suteikti pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų krovėjo (sandėlio darbininko) kvalifikaciją.
VARTOJAMOS SĄVOKOS:
1. Krovėjas (sandėlio darbininkas) - tai darbuotojas, atliekantis darbus, susijusius su pavojingų krovinių pakrovimu ar iškrovimu, perkrovimu rankiniu arba mechanizuotu būdu; šių krovinių įtvirtinimu ir turintis pažymėjimą, kodas 1114, atestacijos pažymėjimą bei gydytojo leidimą ( medicininę pažymą) šių darbų atlikimui.
2. Pavojingas krovinys - tai pavojingos medžiagos, preparatai, gaminiai ir atliekos, turinčios pavojingų savybių žmonėms ir aplinkai.
3. Pavojingų krovinių krovimas - apima darbus, susijusius su pavojingų krovinių, cheminių medžiagų ir atliekų pakrovimu ir/ar iškrovimu bei perkrovimu, pakuočių ir gaminių sukrovimu ir jų įtvirtinimu.
Programoje pateikiami kvalifikaciniai reikalavimai, krovėjui ir profesijos mokytojams, reikalinga mokymo įranga ir rekomenduojama literatūra, mokymo planas ir programa, baigiamųjų egzaminų tvarka. Mokymo programai ( pirminio mokymo) skirta 32 akademinės valandos, tame tarpe 6 valandos pratyboms. Programoje numatytas papildomas 12 valandų periodinio mokymo planas krovėjų mokymui prieš pakartotinę atestaciją. Sėkmingai baigusiems visą mokymo kursą ir išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus išduodamas valstybės pripažintas pažymėjimas, kodas 1114 ir atestacijos pažymėjimas.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Pagalba
| Apie sistemą |
English
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 53
Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras Klaipėda Alyvų g. 10A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju