Mokymo programos
Choro dirigavimas
Valstybinis kodas: 621W31002
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos choro dirigentą, kuris galėtų profesionaliai dirbti bendrojo lavinimo ir muzikinio ugdymo įstaigose, mėgėjų chorinio žanro kolektyvuose, ansambliuose, taip pat dalyvauti koncertinėje veikloje.
Stojantysis turi turėti muzikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį su dirigento profesine kvalifikacija ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji choro dirigentai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: dirigavimą, dirigavimo dėstymo metodiką, chorinių kūrinių stilistiką ir interpretaciją, orkestrą ir partitūrą, naujausią lietuvių ir užsienio chorinę literatūrą, aranžuotę ir instrumentuotę, spec. kursą, mokslinį darbą, choro studiją, šiuolaikinę socialinę filosofiją, muzikos estetiką, projektų vadybą, mokslinio tyrimo metodiką ir taikomuosius studijų dalykus: psichologiją, filosofiją , pedagogiką ir kt. Iš viso studijuoja 15 dalykų.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu – koncerto programos parengimu ir atlikimu. Baigusiajam suteikiamas muzikos mokytojo kvalifikacinis laipsnis.
Baigus choro dirigavimo magistrantūros studijų programą studijas galima tęsti meno aspirantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Muzikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti choro dirigento darbą.
Asmuo, įgijęs muzikos magistro (choro dirigento) kvalifikaciją, turi:
- gebėti būti muzikos specialistu – choro dirigentu, atitinkančiu nūdienos poreikius nuolat besikeičiančioje visuomenėje, būti plataus universitetinio išsilavinimo muziku – menininku (dirigentu), profesionaliai dirbti su įvairių kategorijų choriniais kolektyvais, ansambliais bei solistais, būti muziku profesionalu, turinčiu socialinę ir humanistinę kompetenciją, gebančiu įprasminti savo patirtį šiuolaikinėje sociokultūrinėje erdvėje, sukurti naujus meninius kolektyvus (darbo vietas), kūrybiškai taikyti ir nuolat gilinti įgytas žinias
- žinoti chorvedybos teoriją ir praktiką, muzikos istoriją ir teoriją, balso lavinimo, solfedžiavimo, dirigavimo ir aranžavimo pagrindus, muzikos kūrinių analizę, muzikinio ugdymo metodikas, dainavimo meną
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais
Muzikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal choro dirigavimo magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti choro dirigavimo specialisto kvalifikacinio laipsnio reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti choro dirigentu nėra pripažįstami.
Įgiję choro dirigento kvalifikaciją, asmenys gali dirbti choro dirigento darbą su įvairiais chorinio žanro meniniais kolektyvais, dėstyti chorvedybinius dalykus vidurinėse, muzikos mokyklose bei konservatorijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju