Mokymo programos
Dainavimas
Valstybinis kodas: 621W31003
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti muziką-menininką, vokalinės kamerinės muzikos atlikėją, operos solistą ir vokalo pedagogą, gebantį profesionaliai ir meniškai atlikti įvairaus sudėtingumo solines partijas, tobulinti profesinius įgūdžius ir žinias, sėkmingai integruotis į profesionalių dainininkų rinką.
Stojantysis turi turėti muzikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba būti išklausęs ne mažiau kaip 20 kreditų dainavimo dalykų pagal atitinkamas programas ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji solistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: solinį dainavimą, dainavimo dėstymo praktiką, operos studiją ir teatro praktiką, operos dramaturgiją, dainavimo metodikų analizę, mokslinio tyrimo metodiką ir mokslinį darbą, vokalinės kamerinės muzikos stilistiką, sakralinę muziką, miuziklo, operetės stilistiką, muzikos estetiką ir kt. ir taikomuosius studijų dalykus: psichologiją, meno istoriją ir kt.
Praktinės studijos vyksta universitete, dirbant asistento darbą su studentais (bakalaurais). Praktinių studijų trukmė 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami dainavimo, natų skaitymo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama magistro ? bakalauro darbu – soliniu dainavimu.Baigusiajam suteikiamas muzikos magistro??? kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dainavimo studijų programą studijas galima tęsti meno aspirantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Muzikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti solisto, profesionalaus choro artisto ar vokalo mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs muzikos magistro (vokalo atlikėjo) kvalifikaciją, turi:
- gebėti atskleisti vokalinių kūrinių dramaturgiją, siekti meninės idėjos, intelektualinių galių plėtojimo, visapusiškai panaudoti vokalinės technikos pasiekimus, vystyti kūrybinę fantaziją, mokyti vokalo kitus asmenis, plėsti profesinį pasirengimą ir meninę erudiciją, plėtoti santykius su asmenimis bei visuomenės grupėmis, perimti pažangią patirtį karjeros srityje, vystyti vokalinę techniką, siekti meistriškumo, dalyvauti koncertinėse programose, kurti individualius projektus
- žinoti kūrinio raidos logiką, nacionalinės, europinės ir pasaulinės muzikinės kultūros ypatumus, dainavimo meno metodikas ir metodus, dainavimo techniką, vokalinių kūrinių dramaturgiją
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, sukurti teigiamą emocinę aplinką
Muzikos magistro kvalifikaciją galima universitetuose, vykdančiuose studijas pagal dainavimo studijų programą.
Norintiems siekti muzikos magistro kvalifikacijos reikia turėti muzikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti muzikos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję muzikos magistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti solistais bei profesionalių chorų artistais operos teatruose, vokalo pedagogo darbą, dalyvauti koncertinėse programose, kurti individualius projektus.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju