Mokymo programos
Fortepijono pedagogika
Valstybinis kodas: 621X14005
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos mokytojus - menininkus, lavinti jų profesinius įgūdžius ir meninę - koncertinę patirtį, reikalingą mokytojui - pianistui, koncertmeisteriui, kamerinio ansamblio dalyviui.
Stojantysis turi turėti muzikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji fortepijono mokytojai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: fortepijoną, mokslinį darbą, mokslinio tyrimo metodiką, fortepijono metodikų analizę, pedagoginę praktiką, fortepijono meno raidą, koncertmeisterio klasę, ansamblį, muzikos estetiką, vargonus, ugdymo filosofiją ir kt. ir taikomuosius studijų dalykus: psichologiją, pedagogiką ir kt.
Praktinės studijos vyksta atliekant pedagoginę praktiką (mokykloje su moksleiviais, konservatorijoje). Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami pamokų vedimo, bendravimo su moksleiviais ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus fortepijono pedagogikos studijų programą studijas galima tęsti meno aspirantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Muzikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti fortepijono mokytoju bei užsiimti menine ir moksline veikla.
Asmuo, įgijęs muzikos magistro(fortepiono mokytojo) kvalifikaciją, turi:
- gebėti profesionaliai dirbti pedagoginį darbą, meniškai atlikti įvairaus sudėtingumo solinius, ansamblinius kūrinius bei akompanuoti, savarankiškai dirbti mokslinį-metodinį darbą, perimti pažangią patirtį karjeros srityje, savarankiškai kurti naujus muzikinius kūrinius, kritiškai vertinti ir analizuoti meninius kūrinius, taikyti naujausius ir pažangiausius ugdymo metodus praktikoje ir pasirinkti sau tinkamiausius, improvizuoti muzikinius kūrinius
- žinoti nacionalinės ir pasaulinės muzikinės kultūros ypatumus, fortepijono meno raidą, dėstymo ir ugdymo metodiką, muzikos teoriją ir istoriją, šiuolaikinės muzikinio ugdymo sistemas ir technologijas
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, kruopščiai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, sukurti teigiamą emocinę aplinką
Muzikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal fortepijono pedagogikos studijų programą.
Norintiems siekti muzikos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti muzikos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję muzikos magistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti atlikėjo, koncertmeisterio ir mokytojo darbą muzikos ir meno mokyklose, konservatorijose, kolegijose, aukštosiose mokyklose, kitose kultūros bei švietimo įstaigose, dalyvauti meninėje ir mokslinėje veikloje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju