Mokymo programos
Liaudies muzika
Valstybinis kodas: 621W31004
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukščiausios kvalifikacijos liaudies muzikos specialistus, kurie galėtų sėkmingai dirbti įvairiose šalies meno įstaigose.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji liaudies muzikos specialistai studijuoja taikomuosius studijų dalykus: atlikėjiškojo meno istoriją, muzikos estetiką , pedagogiką , vadybą ir kt.; gilinamojo lygio dalykus: etninę instrumentologiją, mokslinio tyrimo metodiką, mokslinį darbą, muzikos kūrybą ir improvizaciją, koncerto programos atlikimą, pasirenkamą pagrindinį specializacijos dalyką ir jo dėstymo metodiką, pasirenkamą spec. pagrindų dalyką, pedagoginę asistento praktiką, ansamblio klasę ir kt.. Iš viso studijuojama 10 dalykų.
Praktinės studijos vyksta atliekant asistento darbą (pedagoginė praktika). Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami dainavimo, grojimo muzikos intrumentu r kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama magistro ???darbu - koncertinės programos atlikimu (iki 30 min.). Baigusiajam suteikiamas muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus liaudies muzikos magistrantūros studijas galima tęsti meno aspirantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Muzikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti atlikėjais, lietuvių liaudies instrumentų orkestrų, ansamblių artistais, dirigentais, o taip pat aukštųjų mokyklų dėstytojais.
Asmuo, įgijęs muzikos magistro(liaudies muzikos mokytojo) kvalifikaciją, turi:
- gebėti lavinti kūrybinius sugebėjimus, studijuoti atliekamų kūrinių nagrinėjimo bei interpretavimo klausimus, siekti atitinkamo meninio lygio grojant solo, ansamblyje, orkestre arba diriguojant, efektyviai dirbti pedagoginį darbą, atskleisti muzikos kūrinių dramaturgiją, siekti meninės idėjos, intelektualinių galių plėtojimo, visapusiškai panaudoti muzikinės technikos pasiekimus, vystyti kūrybinę fantaziją, mokyti muzikos kitus asmenis, plėsti profesinį pasirengimą ir meninę erudiciją, plėtoti santykius su asmenimis bei visuomenės grupėmis, perimti pažangią patirtį karjeros srityje, siekti meistriškumo, dalyvauti koncertinėse programose, kurti individualius projektus
- žinoti, kaip tobulinti muzikinius, meninius ir techninius atlikėjo įgūdžius, suvokti nacionalinės ir pasaulinės muzikinės kultūros ypatumus, meno raidą, dėstymo ir ugdymo metodiką, muzikos teoriją ir istoriją, šiuolaikinės muzikinio ugdymo sistemas ir technologijas
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, kruopščiai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, sukurti teigiamą emocinę aplinką
Muzikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal liaudies muzikos pedagogikos magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti muzikos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti muzikos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję muzikos magistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti atlikėjais, lietuvių liaudies instrumentų orkestrų, ansamblių artistais, dirigentais, o taip pat aukštųjų mokyklų dėstytojais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju