Mokymo programos
Pučiamųjų ir styginių muzika
Valstybinis kodas: 621W31005
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukščiausios kvalifikacijos pučiamųjų ir styginių muzikos specialistus, kurie galėtų sėkmingai dirbti įvairiose šalies meno įstaigose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji pučiamųjų ir styginių muzikos specialistai studijuoja taikomuosius studijų dalykus: muzikos estetiką, mokslinio tyrimo metodiką, mokslinį darbą ir kt. ir gilinamojo lygio dalykus: specialybės metodiką, interpretaciją pasirenkamą pagrindinį specializacijos dalyką, pasirenkamą specialybinių pagrindų dalyką, ansamblį arba aranžuotę.
Praktinių studijų metu studentas asistuoja mokytojui ir dirigentui. Jų metu gilinami muzikiniai praktiniai įgūdžiai. Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu - spec. instrumento arba dirigavimo programa. Baigusiajam suteikiamas muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus pučiamųjų ir styginių muzikos studijų programą, studijas galima tęsti meno studijų srities aspirantūros studijų programose.
Pučiamųjų ir styginių muzikos studijų programa skirta asmenims, turintiems muzikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems pučiamųjų ar styginių muzikos specialisto kvalifikacijos.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti orkestrų ar ansamblių atlikėjo, dirigento, muzikos dėstytojo darbą.
Asmuo, įgijęs muzikos magistro (pučiamųjų ir styginių muzikos instrumentų specialisto) kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti lavinti kūrybinius sugebėjimus, studijuoti atliekamų kūrinių nagrinėjimo bei interpretavimo klausimus, siekti atitinkamo meninio lygio grojant solo, ansamblyje, orkestre arba diriguojant, efektyviai dirbti pedagoginį darbą, atskleisti muzikos kūrinių dramaturgiją, siekti meninės idėjos, intelektualinių galių plėtojimo, visapusiškai panaudoti muzikinės technikos pasiekimus, vystyti kūrybinę fantaziją, mokyti muzikos kitus asmenis, plėsti profesinį pasirengimą ir meninę erudiciją, plėtoti santykius su asmenimis bei visuomenės grupėmis, perimti pažangią patirtį karjeros srityje, siekti meistriškumo, dalyvauti koncertinėse programose, kurti individualius projektus, profesionaliai groti pučiamaisiais ir styginiais muzikos instrumentais
- žinoti, kaip tobulinti muzikinius, meninius ir techninius atlikėjo įgūdžius, suvokti nacionalinės ir pasaulinės muzikinės kultūros ypatumus, meno raidą, dėstymo ir ugdymo metodiką, muzikos teoriją ir istoriją, šiuolaikinės muzikinio ugdymo sistemas ir technologijas
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, kūrybiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis
Muzikos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal pučiamųjų ir styginių muzikos studijų programą.
Norintiems siekti muzikos magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti muzikos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję muzikos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti simfoninių, kamerinių orkestrų ar ansamblių atlikėjais ir dirigentais, o taip pat dėstyti aukštosiose mokyklose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju