Mokymo programos
Taikomoji matematika
Valstybinis kodas: 621G10003
Kodas pagal ISCED: 51246
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių matricinės analizės, algebrinių operatorių analizės, stochastinės analizės, laiko eilučių analizės, netiesinių sistemų modeliavimo, matematinės optimaliųjų procesų bei patikimumo teorijų, daugiamatės statistikos žinių, taip pat gebančius sudaryti realių sistemų bei procesų matematinius modelius ir juos tirti, kurti ir naudoti matematikos programinę įrangą, parinkti efektyvius metodus ir algoritmus techninių bei ekonominių sistemų problemoms spręsti.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji matematikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: matricinę analizę, stochastinius ekstremumus ir sumas, algebrinę tiesinių operatorių analizę, netiesinius dinaminius modelius, daugiamatę statistinę analizę, kombinatorinį otimizavimą, ir kt. dalykus. Iš viso studijuojama 13 dalykų. Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas matematikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Taikomosios matematikos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities arba kitų studijų krypčių, kuriose plačiai taikomi matematikos metodai, doktorantūros studijų programose.
Taikomosios matematikos studijų programa skirta asmenims, turintiems matematikos arba statistikos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti matematikos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Matematikos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti analitiku, mokslininku tyrėju, analitiku programuotoju, aktuaru, modeliavimo ir duomenų analizės specialistu mokslo institutuose ir universitetuose, draudimo kompanijose, bankuose, vertybinių popierių biržose, konsultavimo, gamybos, logistikos ir prekybos kompanijose ir kitose įstaigose.
Asmuo, įgijęs matematikos magistro kvalifikacinį laipsnį:
funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti taikomojo ir teorinio pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas matematikos taikymų srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės sudaryti sudėtingų sistemų matematinius modelius ir kurti programinę įrangą matematiniams modeliams tirti; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių, darančių įtaką sistemų efektyvumui;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus, spręsti otimalumo ir adekvatumo problemas bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;
 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias matematikos žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias žinias matematikos taikymų srityse ir jas pritaikyti; kurti naujus matematikos metodus ir algoritmus, atliekant techninių arba socialinių sistemų tyrimus;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje profesinėje veikloje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant veiklos pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant matematikos taikymo sričių funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės;
 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.
 • Matematikos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal matematikos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti matematikos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti matematikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti matematikos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję matematikos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti analitiku, mokslininku tyrėju, analitiku programuotoju, aktuaru (draudimo matematiku), modeliavimo ir duomenų analizės specialistu mokslo institutuose ir universitetuose, draudimo kompanijose, bankuose, vertybinių popierių biržose, konsultavimo, gamybos, logistikos ir prekybos kompanijose ir kitose įstaigose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju