Mokymo programos
Technomatematika
Valstybinis kodas: 621G16001
Kodas pagal ISCED: 51246
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Magistrantūros studijų programa technomatematika orientuota į trijų sričių: matematikos, informatikos ir techninių disciplinų (inžinerijos) žinių bei metodų įsisavinimą. Programoje numatomas naujausių mokslo laimėjimų įtraukimas į dėstomų teorinių dalykų kursus, mokslo tiriamieji darbai pirmuose trijuose semestruose, rezultatų vieši gynimai. Magistrantas savo rezultatus privalo paskelbti mokslinėje publikacijoje. Programa sudaryta remiantis ilgamete bakalaurų ir magistrų studijų organizavimo Vilniaus Gedimino technikos universitete patirtimi, kitų šalių universitetų taikomosios matematikos magistrantūros studijų programomis, atliktais moksliniais tyrimais ir projektais, matematinio modeliavimo tarptautinių mokslinių konferencijų organizavimo, dalyvavimo bei bendravimo su šios srities specialistais patirtimi, vadovėlių ir mokslinių žurnalų leidybine patirtimi.
Programos tikslas parengti aukštos kvalifikacijos taikomosios matematikos specialistą, atitinkantį Lietuvos ir Europos Sąjungos rinkos poreikius, gebantį taikyti įgytas žinias šiuolaikinių technologijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje.
Technomatematikos magistrantūros absolventai įgyja taikomosios matematikos, informatikos ir inžinerijos žinių ir gebėjimų jas taikyti naujiems technologijų kūrimo ir tobulinimo projektams įvairiomis sąlygomis ir įvairiose srityse; priimti sprendimus, esant ribotai informacijai; bendrauti su savo ir gretimų sričių specialistais įvairiose auditorijose; apibendrinti gautus rezultatus; suformuojami savarankiško mokslo tiriamojo darbo įgūdžiai.
Studijų programoje dėstomi šie inžinerijos, informatikos ir matematikos dalykai: moksliniai tyrimai ir inovacijos, inžinerinių objektų projektavimas, diferencialinių lygčių asimptotinės analizės metodai, informacijos vizualizavimo technologijos, skaičiavimo metodai netiesinėje mechanikoje, stochastiniai matematiniai modeliai, IT projektų valdymas, baigtinių elementų metodas technikoje, algoritmų analizės specialieji skyriai, diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai. Antrajame ir trečiajame semestruose dėstomi du pasirenkamieji dalykai. Pirmuosiuose trijuose semestruose atliekami tiriamieji darbai, o paskutinis (ketvirtasis) semestras skirtas baigiamajam darbui rengti. Jo viešuoju gynimu ir baigiama studijų programa.
Stojančiajam į technomatematikos magistrantūros studijų programą jokių specialiųjų reikalavimų nėra. Stojantysis privalo turėti matematikos arba informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir atitikti priėmimo į universitetą sąlygas. Baigusiajam suteikiamas matematikos magistro kvalifikacinis laipsnis. Baigus technomatematikos magistro programą studijas galima tęsti matematikos, informatikos ir informatikos inžinerijos doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Matematikos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti šiuolaikinių technologijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sferoje, matematikos ir informacinių technologijų sektoriaus įmonėse, teikiančiose informacijos perdavimo, kaupimo ir apdorojimo paslaugas.
Asmuo, įgijęs matematikos magistro kvalifikacinį laipsnį turi:
– turėti pakankamai savarankiškam tiriamajam darbui būtinų klasikinės ir taikomosios matematikos teorinių žinių;
– būti įvaldęs šiuolaikinius taikomosios matematikos metodus ir algoritmus, mokėti taikyti juos praktikoje, kūrybiškai modifikuoti ir apibendrinti;
– būti susipažinęs su specializavimosi taikomosios matematikos šakos naujausiomis mokslo teorijomis;
– turėti gilių žinių specializavimosi technikos srityje, gebėti bendradarbiauti su šios srities inžinieriais ir tyrėjais;
– būti įgudęs taikyti šiuolaikines informacines technologijas taikomosios matematikos uždaviniams spręsti;
– mokėti savarankiškai atlikti tyrimus, taikyti naujas teorijas, metodus ir algoritmus, analizuoti gautus tyrimo rezultatus;
– gebėti spręsti netipinius uždavinius, aiškiai dėstyti ir interpretuoti gautus rezultatus specialistams ir neturinčiai specialaus pasirengimo auditorijai.
Matematikos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitete. Norintiems siekti matematikos magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti aukštąjį išsilavinimą (bakalauro arba jam prilygintą).
Neformaliuoju ar saviugdos būdu įgyti gebėjimai dirbti matematiku nėra pripažįstami. Įgiję matematikos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti mokslo ir mokymo, inžinerinių technologijų projektavimo įmonėse; tęsti studijas doktorantūroje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju