Mokymo programos
Taikomoji statistika
Valstybinis kodas: 621G31001
Kodas pagal ISCED: 51246
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius šiuolaikiniais matematiniais statistiniais metodais ir modeliais atlikti svarbių ir aktualių Lietuvai ekonominio ir techninio pobūdžio duomenų analizę, prekių ir paslaugų kainų dinamikos analizę ir prognozę bei nustatyti optimalių draudimo įnašų dydžius.
Taikomosios statistikos magistrantūros studijų programos studentai turi:
– įgyti teorinių žinių apie šiuolaikinius statistinius identifikavimo metodus, neparametrinių ir parametrinių metodų derinimą atliekant duomenų analizę, daugiamatės duomenų analizės pagrindinius etapus ir uždavinius , pagrindinius ekonometrinių modelių tipus, vienmačių laiko eilučių ir vektorinės autoregresijos modelius bei klasikinius tolydaus ir diskretaus laiko gyvybės ir ne gyvybės draudos matematinius modelius;
– išmokti parinkti modelius, sprendžiant konkretų duomenų analizės uždavinį ir realizuojant statistinius metodus praktikoje ir naudojant specialią programinę įrangą;
– sugebėti įvertinti atliktos duomenų analizės gautus rezultatus, aiškiai ir suprantamai pateikti išvadas;
kelti profesinę kvalifikaciją, dirbant su įvairių sričių specialistais.
Stojantysis į taikomosios statistikos magistrantūros studijų programą turi turėti matematikos, taikomosios matematikos, informatikos arba inžinerinės informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas statistikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus taikomosios statistikos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti doktorantūroje Lietuvos ir užsienio universitetuose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statistikos magistro laipsnis reikalingas norint dirbti ekonometrikos, draudos matematikos srityse, realizuojant statistinius metodus praktikoje ir naudojant specialią programinę įrangą, taip pat tęsiant studijas doktorantūroje.
Asmuo, įgijęs statistikos magistro kvalifikaciją, turi: – gebėti taikyti įgytas žinias, realizuojant matematinius statistinius metodus praktikoje, kvalifikuotai atlikti Lietuvai svarbių ir aktualių ekonominio ir techninio pobūdžio duomenų analizę, prekių ir paslaugų kainų dinamikos analizę ir prognozę bei nustatyti optimalius draudimo įnašų dydžius, įvertinti analitinių tyrimų ir turimų duomenų analizės rezultatus, lyginant su praktine patirtimi;
– išmanyti duomenų analizei taikomus matematinius statistinius metodus, modelius ir programinę įrangą; – mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti darbą, sklandžiai reikšti mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagus, tolerantiškas, mokėti išlaikyti savitvardą.
Statistikos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, kuriuose vyksta studijos pagal taikomosios statistikos studijų programą.
Norintiesiems siekti statistikos magistro kvalifikacijos, reikia turėti matematikos, taikomosios matematikos, informatikos arba inžinerinės informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar saviugdos būdu įgyti gebėjimai dirbti statistikos specialistu nėra pripažįstami. Įgiję statistikos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti Statistikos departamente, Lietuvos banke, komerciniuose bankuose, draudimo kompanijose, įmonėse ir bendrovėse. Geriausi magistrai gali tęsti studijas doktorantūroje, taip pat dėstyti universitetuose ir kolegijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2008-08-21

oj iui iuiii uii iiyi