Mokymo programos
Darbo ir socialinio aprūpinimo teisė
Valstybinis kodas: 621M90006
Kodas pagal ISCED: 51238
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Neakivaizdinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti teisininkus, gebančius dirbti socialinių ir darbo santykių srityje, įgyvendinti valstybės darbo rinkos politikos priemones, išmanančius darbo ir socialinio aprūpinimo teisės principus, metodus, normas, užtikrinant ES ir Lietuvos teisės aktų taikymo suderinamumą išlaikant visas darbo ir socialines garantijas asmenims dirbantiems tiek Lietuvoje, tiek ES valstybėse, suformuoti įgūdžius, padedančius atstovaujant asmenis ar ginčus nagrinėjančiose institucijose (nacionaliniame ir tarptautiniame lygyje) bei dirbant įvairiose darbo ir socialinio aprūpinimo politiką įgyvendinančiose institucijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji teisės magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: valstybinio socialinio draudimo ir pensinio aprūpinimo teisę, sveikatos teisę, darbuotojų saugos teisinį reguliavimą, demografinių procesų valdymą, teisės sociologiją, ES darbo teisę, neįgaliųjų socialines garantijas ir teisinę padėtį, civilinę teisinę atsakomybę, vaiko teisių apsaugą, socialinio dialogo institucinius ir teisinius pagrindus, darbo rinką ir užimtumo teisinį reglamentavimą, įmonių teisinį reglamentavimą ES teisėje, darbo ginčus bei taikomuosius studijų dalykus: socialinių konfliktų teoriją, mokslinio tiriamojo darbo pagrindus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus darbo ir socialinio aprūpinimo teisės studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Darbo ir socialinio aprūpinimo teisės studijų programa skirta asmenims, turintiems teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti teisės magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Teisės magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti teisininko darbą.
Asmuo, įgijęs teisės magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti valstybės tarnyboje, teisinėje praktikoje taikyti įstatymus ir kitus teisės aktus užtikrinant etines vertybines nuostatas, pagarbą žmogui ir valstybei, teisingumą, nešališkumą, viešumą ir atsakomybę, rengti ir vykdyti įvairius darbo ir socialinio aprūpinimo srities teisinės reformos projektus, atstovauti Lietuvos valstybę tarptautinėse ir ES institucijose, atstovauti darbuotojų ir darbdavių interesus socialinių konfliktų atvejais, gebėti spręsti ginčus teisme ir atlikti teisminės praktikos apibendrinimus, gebėti lavinti savarankiško mokslinio darbo įgūdžius, gebėjimus priimti savarankiškus sprendimus;
- žinoti tarptautinius, Europos Sąjungos socialinę sritį reglamentuojančius teisės aktus, LR socialinę sritį reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;
- mokėti nuosekliai ir kritiškai mąstyti, tiksliai identifikuoti teisinio reguliavimo problemas, atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, būti mandagiu, taktišku, išlaikančiu savitvardą.
Teisės magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal darbo ir socialinio aprūpinimo teisės studijų programą.
Norintiems siekti teisės magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teisininku nėra pripažįstami.
Įgiję teisės magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti teisėjais, advokatais, valstybės institucijose, viešojo ir privataus kapitalo įmonėse, įstaigose, organizacijose, aukštosiose mokyklose ir mokslinio tyrimo įstaigose bei visuomeninėse ir nevyriausybinėse organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Mykolo Romerio universitetas Vilnius Ateities g. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju