Mokymo programos
Dizainas
Valstybinis kodas: 621W20001
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji dailės magistrantūros, dizaino studijų programa skirta rengti dizainerius, gebančius dirbti kūrybinį darbą aplinkos, daiktų, grafinio dizaino, juvelyrikos, baldų dizaino srityse.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademijąkonkursines sąlygas.
Būsimieji dailės magistrai, dizaineriai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: piešimą, tapybą ir pasirenkamus dalykus pagal pasirinktą specializaciją: būsimieji aplinkos ir daiktų, juvelyrikos, baldų ir odos dizaineriai studijuoja dizaino teoriją, juvelyrikos technologijas, odos technologijas, baldų technologijas, kompiuterinę grafiką, architektūros pagrindus; būsimieji grafinio dizaino dailininkai studijuoja dizaino teoriją, heraldiką, fotografiją, videopagrindus, kompiuterinę grafiką; taikomuosius studijų dalykus: projektavimą, konstravimą, darbus dirbtuvėse, dvimatę kompoziciją, trimatę kompoziciją ir kt.
Vykdoma projektinė-kūrybinė praktika. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami juvelyrinių gaminių, baldų, interjero projektavimo, kompiuterinių projektavimo programų naudojimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės magistro, kvalifikacinis laipsnis, dizaino dailininko profesinė kvalifikacija.
Baigus dailės magistrantūros, dizaino studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros ar meno studijų srities aspirantūros studijų programose.
Dizaino studijų programa skirta asmenims, turintiems dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti dailės magistrais, dizaineriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės magistro, dizainerio kvalifikacija reikalinga norint dirbti dailininko dizainerio darbą.
Asmuo, įgijęs dailės magistro, dizainerio kvalifikaciją, turi:
gebėti novatoriškai spręsti dizaino problemas, dirbti teorinį darbą, suvokti praktines ir teorines dizaino problemas taikomajame projektiniame ir socialiniame kultūriniame kontekste, tinkamai reikšti mintis raštu, teoriškai pagrįsti praktines kūrybos idėjas;žinoti dizaino teoriją bei istoriją, dizaino objektų projektavimo principus, ekologiją, dizaino semiotiką, bendravimo kultūrą, darbo ir sveikatos saugos reikalavimus;mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, organizuoti savo ir kitų darbą, dirbti kolektyve ir savarankiškai,, efektyviai bendrauti su klientais, išsiaiškinti jų poreikius ir siūlyti profesionalius sprendimus, kritiškai ir analitiškai mąstyti.
Dailės magistro, dizainerio kvalifikaciją galima įgyti Vilniaus dailės akademijoje vykdančioje studijas pagal dizaino studijų programą.
Norintiems siekti dailės magistro, dizainerio kvalifikacinio laipsnio reikia turėti dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ir savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti dizaineriu nėra pripažįstami.
Įgiję dailės magistro, dizainerio kvalifikacinį laipsnį asmuo gali dirbti dailininku dizaineriu aplinkos, daiktų, grafinio dizaino, juvelyrikos, baldų dizaino srityse, dėstyti dizainą aukštosiose mokyklose, išklausęs papildomą dailės pedagogikos kursą, dėstyti švietimo įstaigose, steigti individualias projektavimo ir gamybos įmones.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju