Mokymo programos
Kostiumo dizainas
Valstybinis kodas: 621W20002
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji dailės magistrantūros studijų programa skirta rengti kostiumo dizainerius, gebančius dirbti kūrybinį darbą įvairiose privačiose ir valstybinėse Lietuvos bei užsienio lengvosios pramonės įmonėse; galerijose, teatruose, kino bei televizijos studijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji dailės magistrai, kostiumo dizaino dailininkai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: projektavimą, mados piešinį, kostiumo istoriją; taikomuosius studijų dalykus: postmodernios kultūros teoriją, Rytų ir Vidurio Europos dailės aktualijas, pasirenkamus teorinius dalykus: XX a. meno filosofijos metodologiją, kultūros filosofijos metodologiją, reklamos psichologijos metodologiją; pasirenkamas dailės istorijos disciplinas: taikomosios dailės istoriją, rytų dailę, šiuolaikinę taikomąją dailę ir dizainą, bažnytinę dailę, aktualias kultūros paveldo apsaugos problemas ir kt.
Vykdoma vasaros praktika. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami modernių informacinių technologijų naudojimo, kostiumų eskizų parengimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dailės magistrantūros, kostiumo dizaino studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros ar meno švietimo srities dailės studijų krypties aspirantūros studijų programose.
Kostiumo dizaino studijų programa skirta asmenims, turintiems meno studijų srities dailės studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti dailės magistrais, kostiumo dizaineriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės magistro, kostiumo dizainerio kvalifikacija reikalinga norint dirbti dailės specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs dailės magistro, kostiumo dizainerio kvalifikaciją turi:
gebėti teoriškai ir praktiškai pagrįsti savo idėjas, įgyvendinti jas praktinėje veikloje, konstruktyviai mąstyti, panaudoti įvairias meninės raiškos priemones, derinti spalvasžinoti mados meno istoriją, mados prognozes, kostiumo dizaino objektų konstravimo, modeliavimo principus mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, organizuoti savo ir kitų darbą, dirbti kolektyve ir individualiai, efektyviai bendrauti su klientais, kritiškai mąstyti
Dailės magistro, kostiumo dizainerio kvalifikaciją galima įgyti Vilniaus dailės akademijoje, vykdančioje studijas pagal dailės magistro, kostiumo dizainerio studijų programą.
Norintiems siekti dailės magistro kvalifikacinio laipsnio, kostiumo dizainerio profesinės kvalifikacijos reikia turėti dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kostiumo dizaineriu nėra pripažįstami.
Įgiję dailės magistro, kostiumo dizainerio kvalifikaciją asmenys gali dirbti dailės specialistais, kostiumo dizaineriais įvairiose privačiose ir valstybinėse Lietuvos bei užsienio lengvosios pramonės įmonėse, galerijose, teatruose, kino bei televizijos studijose, dirbti individualų kūrybinį, mokslinį-metodinį darbą, dėstyti dailę aukštosiose universitetinėse mokyklose, papildomai baigę specialiuosius dailės pedagogikos kursus ir įgiję dailės mokytojo kvalifikaciją, gali dėstyti dailę visų lygių pradinėse, pagrindinėse, vidurinėse mokyklose, gimnazijose, vakarinėse dailės mokyklose, aukštesniosiose bei aukštosiose mokyklose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju