Mokymo programos
Monumentalioji dailė
Valstybinis kodas: 621W10003
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji dailės magistrantūros studijų programa skirta rengti plataus profilio monumentaliosios dailės specialistus, freskos-mozaikos, vitražo, scenografijos dailininkus, kritiškai ir analitiškai mąstančius ir savitai kuriančius, sugebančius savarankiškai spręsti kūrybinius klausimus, profesionaliai kurti ir projektuoti, dalyvauti parodose bei dirbti mokslo tiriamąjį darbą.
Stojantieji turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji monumentaliosios dailės magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: kompoziciją, projektavimą, atlikimo technikas ir technologijas (darbus iš medžiagos, laboratorinius darbus); taikomuosius studijų dalykus: tapybą, piešimą, spec. dailės istoriją ir kt.
Vykdoma kūrybinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami gebėjimai freskos, mozaikos, vitražo, scenografijos dailės ir technologijų ir kt.srityse.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus monumentaliosios dailės magistro studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros ar meno studijų srities aspirantūros studijų programose.
Dailės magistro, monumentaliosios dailės studijų programa skirta asmenims, turintiems dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti dailės magistrais, freskos-mozaikos, vitražo, scenografijos dailininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės magistro, vitražo ar freskos mozaikos, ar scenografijos dailininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti kūrybinį ir mokslo tiriamąjį darbą vitražo, freskos-mozaikos, scenografijos srityse.
Asmuo, įgijęs dailės magistro, vitražo ar freskos mozaikos, ar scenografijos dailininko kvalifikaciją, turi:
gebėti vertinti, sumanyti ir atlikti šiuolaikinio meno projektus, profesionaliai kurti, savarankiškai tobulėti ir spręsti iškilusias kūrybines problemas, projektuoti kūrinius dailės ir architektūros ar kitų principų lygmenyse, savarankiškai spręsti visus kūrybinius ir technologinius uždavinius, atlikti būtinus paruošiamuosius darbus, savarankiškai įgyvendinti kūrybinius sumanymus;žinoti profesionalaus monumentaliosios dailės pagrindus (amatas, medžiagos, tradicijos), plastinės raiškos principus ir specifiką, šiuolaikiniame mene vykstančius pokyčius;mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo kūrybinį darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, originaliai, kritiškai ir analitiškai mąstyti.
Dailės magistro, vitražo ar freskos mozaikos, ar scenografijos dailininko kvalifikaciją galima įgyti Vilniaus dailės akademijoje, vykdančioje studijas pagal monumentaliosios dailės studijų programą.
Norintiems siekti dailės magistro, vitražo ar freskos mozaikos, ar scenografijos dailininko kvalifikacijos, reikia turėti dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti monumentaliosios dailės specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję dailės magistro, vitražo ar freskos mozaikos, ar scenografijos dailininko kvalifikaciją, asmenys gali užsiimti savarankiška kūrybine veikla, dalyvauti parodose, vadovauti kūrybinei grupei, būti jos nariais, dėstyti dailę aukštosiose universitetinėse mokyklose, papildomai baigę specialiuosius dailės pedagogikos kursus ir įgiję dailės mokytojo kvalifikaciją, gali dirbti dailės mokytojais mokyklose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju