Mokymo programos
Tekstilė
Valstybinis kodas: 621W10004
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji dailės magistrantūros, tekstilės studijų programa skirta rengti profesionalius tekstilininkus, gebančius kurti tiek tekstilės meną, tiek dirbti tekstilės dizaino srityje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji tekstilės magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: kompoziciją, medžiagų struktūrą ir analizę, darbus iš medžiagos, tekstilės technologijas; taikomuosius studijų dalykus: tapybą, piešimą, grafiką ir kt.
Vykdoma specialioji grafika. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami komponavimo, atlikimo ir pritaikymo, audimo, paruošimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu - dailės kūriniu ir teoriniu darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dailės magistrantūros, tekstilės studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros ar meno studijų srities aspirantūros studijų programose.
Tekstilės studijų programa skirta asmenims, turintiems dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti dailės magistrais, tekstilės dailininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės magistro, tekstilės dailininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti tekstilės dailininko darbą.
Asmuo, įgijęs dailės magistro, tekstilės dailininko kvalifikaciją, turi:
gebėti vertinti tekstilės tradicijas ir meną, profesionaliai kurti, savarankiškai įgyvendinti tekstilės meno ir tekstilės dizaino projektus, turėti gerų plastinės raiškos įgūdžių, vertinti šiuolaikiniame mene vykstančius pokyčius, savarankiškai įgyvendinti kūrybinius sumanymus, reikšti savo idėjas raštu;žinoti tekstilės meno pagrindus (technikos, technologijos), tekstilės tradicijas, plastinės raiškos principus ir specifiką;
mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo kūrybinį darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, kritiškai ir analitiškai mąstyti.
Dailės magistro, tekstilės dailininko kvalifikaciją galima įgyti Vilniaus dailės akademijoje , vykdančioje studijas pagal tekstilės studijų programą.
Norintiems siekti dailės magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti tekstilės dailininku nėra pripažįstami.
Įgiję dailės magistro, tekstilės dailininko kvalifikaciją, asmenys gali dirbti kūrybinį darbą įvairiose tekstilės meno ir tekstilės dizaino srityse, tekstilės pramonės įmonėse, muziejuose, konsultuoti meno ir dizaino galerijose, dalyvauti projektuose, parodose, organizuoti savo meno verslą, dirbti individualiai, dėstyti dailę aukštosiose mokyklose, o baigę specialiuosius pedagogikos kursus – dirbti dailės mokytojais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju