Mokymo programos
Grafinis dizainas
Valstybinis kodas: 621W20003
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2,5 m.
Neakivaizdinė: 2,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji dailės magistrantūros studijų programa skirta rengti grafinio dizaino dailininkus, gebančius spręsti grafinio dizaino problemas, projektuoti, pritaikant informacinių technologijų įgūdžius, sudėtingus dizaino objektus, galinčius vadovauti projektuotojų kolektyvams ir individualiai kurti, analitiškai mąstančius ir ugdančiu kintančios visuomenės kultūrines reikmes.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji grafinio dizaino magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: projektavimą, kompiuterinę grafiką, vizualų meną ir kontekstą, šiuolaikinio meno kryptis, teoriją ir estetiką, menų sąveiką, ergonomiką, interjero teoriją ir kt.
Vykdoma specialybinė praktika. Praktinių studijų trukmė - 200 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami informacinių technologijų naudojimo, projektavimo, eskizų rengimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu – meno kūriniu ir teoriniu darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dailės magistrantūros, grafinio dizaino studijų programą, studijas galima tęsti meno studijų srities aspirantūros ar doktorantūros studijų programose.
Grafinio dizaino studijų programa skirta asmenims, turintiems dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti dailės magistrais, grafinio dizaino dailininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės magistro, grafinio dizaino dailininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti grafinio dizaino dailininko darbą.
Asmuo, įgijęs dailės magistro, grafinio dizaino dailininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti individualiai ir komandoje projektuoti sudėtingus dizaino objektus, išsiaiškinti klientų poreikius ir pateikti jiems profesionalius dizaino problemų sprendimus, analitiškai ir kritiškai mąstyti bei vertinti dizaino kūrinius bei procesus, ugdyti visuomenėje darnos pojūtį ir estetinękultūrą;- žinoti pagrindines dizaino problemas ir jų sprendimo alternatyvas, informacines technologijas bei jų pritaikymą, įvairių dizaino objektų projektavimo galimybes;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir kūrybiškai, organizuoti darbą, efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis.
Dailės magistro, grafinio dizaino dailininko kvalifikaciją galima įgyti Vilniaus dailės akademijoje, vykdančioje studijas pagal grafinio dizaino studijų programą.
Norintiems siekti dailės magistro, grafinio dizaino dailininko kvalifikacijos reikia turėti dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti grafinio dizaino dailininku nėra pripažįstami.
Įgiję dailės magistro, grafinio dizaino dailininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti grafinio dizaino dailininkais, dėstyti aukštosiose mokyklose, steigti ir vadovauti dizaino firmoms – studijoms, papildomai baigę specialiuosius dailės pedagogikos kursus ir įgiję dailės mokytojo kvalifikaciją, gali dirbti dailės mokytojais visose mokyklose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju