Mokymo programos
Stiklas
Valstybinis kodas: 621W10005
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji dailės magistrantūros studijų programa skirta rengti stiklo dailininkus-dizainerius, galinčius profesionaliai gilintis į konceptualius stiklo meno aspektus bei specifines autorines technologijas, galinčius užsiimti individualia kūrybine veikla, organizuoti ir valdyti kūrybinius procesus ir projektus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji dailės magistrai, stiklo dailininkai-dizaineriai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: spec. piešimą, tapybą, skulptūrinę plastiką, spec. technologijas, šiuolaikines meno kryptis, kompiuterinę grafiką, menų sąveiką, mokslinių tyrimų metodologiją, meno semiotiką ir sociologiją, meno vadybą ir marketingą.
Praktinės studijos vyksta, atliekant praktinius darbus. Praktinių studijų trukmė - 200 val. Jų metu gilinami kūrybinio meninio darbo įgūdžiai, susipažįstama su būsimojo darbo aplinka.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dailės magistrantūros, stiklo studijų programą, studijas galima tęsti meno studijų srities doktorantūros ar aspirantūros studijų programose.
Stiklo specialybės studijų programa skirta asmenims, turintiems dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti dailės magistrais, stiklo dailininkais-dizaineriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės magistro, stiklo dailininko-dizainerio kvalifikacija reikalinga norint dirbti stiklo dailininko-dizainerio darbą.
Asmuo, įgijęs dailės magistro, stiklo dailininko-dizainerio kvalifikaciją, turi:
- gebėti užsiimti individualia kūrybine veikla, profesionaliai taikyti turimas žinias, gilintis į konceptualiuosius stiklo meno aspektus, puoselėti specifines autorines technologijas, organizuoti kūrybinius projektus;
- žinoti specifines technologijas ir jų panaudojimo galimybes, stiklo meno kompozicijos principus, dizaino pagrindusbendravimo kultūros pagrindus;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, kūrybingai, organizuoti savo bei kolektyvo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, laikytis darbo ir sveikatos saugos reikalavimų.
Dailės magistro, stiklo dailininko-dizainerio kvalifikaciją galima įgyti Vilniaus dailės akademijoje, vykdančioje studijas pagal stiklo studijų programą.
Norintiems siekti dailės magistro, stiklo dailininko-dizainerio kvalifikacijos reikia turėti dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti stiklo dailininku-dizaineriu nėra pripažįstami.
Įgiję dailės magistro, stiklo dailininko-dizainerio kvalifikaciją asmenys gali dirbti dailininkais-dizaineriais stiklo gamybos ir projektavimo srityse, organizuoti savo verslą, kurti ir įgyvendinti kūrybinius projektus, dėstyti dailę aukštosiose universitetinėse mokyklose, o papildomai baigę specialiuosius dailės pedagogikos kursus ir įgiję dailės mokytojo kvalifikaciją, gali dirbti dailės mokytojais mokyklose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju