Mokymo programos
Taikomoji grafika
Valstybinis kodas: 621W10007
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji dailės magistrantūros, taikomosios grafikos studijų programa skirta rengti taikomosios grafikos dailininkus, sugebančius profesionaliai mąstyti, taikyti kūryboje dominančio objekto savarankiškų ar kitų atliktų tyrimų rezultatus ir integruoti juos į vizualinės komunikacijos praktines – gamybines struktūras, gebančius kurti kokybiškai originalius taikomosios grafikos kūrinius, tapti konkurencingais tarptautinėje erdvėje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji taikomosios grafikos dailininkai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: spec. piešimą, šiuolaikinės grafikos analizę, netradicines grafikos technikas ir technologijas, objekto meną, kompiuterinę grafiką, meninę fotografiją, spec. tapybą, mokslinių tyrimų metodologiją, šiuolaikinio meno kryptis, teoriją ir estetiką, dailėssemiotiką ir sociologiją ir kt.
Vykdoma specialybės praktika. Praktinių studijų trukmė - 200 val. Jų metu gilinami kūrybinio meninio darbo įgūdžiai, susipažįstama su būsimojo darbo aplinka.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu – dailės kūriniu ir teoriniu darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus taikomosios grafikos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti meno studijų srities aspirantūros ar doktorantūros studijų programose.
Taikomosios grafikos studijų programa skirta asmenims, turintiems dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti dailės magistrais, taikomosios grafikos dailininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės magistro, taikomosios grafikos dailininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti taikomosios grafikos dailininko darbą.
Asmuo, įgijęs dailės magistro, taikomosios grafikos dailininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti kurti savitus taikomosios grafikos kūrinius, , parinkti jiems tinkamą pavidalą, spalvas, šriftus, siekti aplinkos ir artefakto harmonijos, įtaigiai išreikšti mintį, išsiaiškinti klientų poreikius ir profesionaliai pateikti tinkamiausius sprendimus, siekti efektyvumo ir remtis rūpimo reiškinio tyrimais, organizuojant vizualinės komunikacijos projektus, būti konkurencingu, kritiškai ir analitiškai vertinti savo ir kitų darbus
- žinoti grafinio dizainogalimybes, informacinių technologijų galimybes, individualios kūrybos ir kolektyvinio darbo principus, bendravimo kultūros pagrindus
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir kūrybiškai, organizuoti savo ir kolektyvo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais
Dailės magistro, taikomosios grafikos dailininko kvalifikaciją galima įgyti Vilniaus dailės akademijoje, vykdančioje studijas pagal taikomosios grafikos studijų programą.
Norintiems siekti dailės magistro, taikomosios grafikos dailininko kvalifikacijos reikia turėti dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti taikomosios grafikos dailininku nėra pripažįstami.
Įgiję dailės magistro, taikomosios grafikos dailininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti taikomosios grafikos dailininku vizualinių komunikacijų, leidybos reklamos, savarankiškos kūrybos, , organizuoti individualų taikomosios grafikos verslą, dėstyti šią specialybę aukštosiose mokyklose, papildomai išklausius pedagogikos kursą – dirbti pedagoginį darbą kitose švietimo įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju