Mokymo programos
Taikomoji keramika
Valstybinis kodas: 621W10008
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji dailės magistrantūros, taikomosios keramikos studijų programa skirta rengti taikomosios keramikos dailininkus, kurie, įgiję specialias profesines žinias, galėtų ieškoti naujų meninių išraiškos formų, gebėtų puoselėti erdvinę plastiką, skulptūrines formas, savarankiškai spręstų kūrybines problemas, naudotųsi informacinėmis technologijomis ir t.t.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji taikomosios keramikos dailininkai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: spec. technologiją, projektavimą, vizualinį meną ir kontekstą, šiuolaikinio meno kryptis, teoriją ir estetiką, objekto meną, kompiuterinę grafiką, meninę fotografiją, mokslinių tyrimų metodologiją, menų sąveiką ir kt.
Vykdoma kūrybinė – mokomoji praktika. Praktinių studijų trukmė - 200 val. Jų metu gilinami kūrybinio meninio darbo įgūdžiai, susipažįstama su būsimojo darbo aplinka.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dailės magistrantūros, taikomosios keramikos studijų programą, studijas galima tęsti meno studijų srities doktorantūros studijų programose.
Taikomosios keramikos studijų programa skirta asmenims, turintiems dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti dailės magistrais, taikomosios keramikos dailininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės magistro kvalifikacinis laipsnis, taikomosios keramikos dailininko profesinė kvalifikacija reikalinga norint dirbti taikomosios keramikos dailininko darbą.
Asmuo, įgijęs dailės magistro, taikomosios keramikos dailininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai spręsti kūrinių koncepcijos ir pritaikomumo problemas, profesionaliai ieškoti originalių meninės išraiškos būdų, technologinių naujovių, , jausti erdvės ir formos harmoniją, puoselėti erdvinę plastiką, skulptūrines formas, derinti spalvas, naudotis informacinėmis technologijomis, dalyvauti parodose, simpoziumuose, konkursuose
- žinoti taikomosios keramikos panaudojimo įvairiose srityse būdus, informacinių technologijų galimybes, individualaus kūrybinio darbo principus
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais
Dailės magistro, taikomosios keramikos dailininko kvalifikaciją galima įgyti Vilniaus dailės akademijoje, vykdančioje studijas pagal taikomosios keramikos studijų programą.
Norintiems siekti dailės magistro, taikomosios keramikos dailininko kvalifikacijos reikia turėti dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti taikomosios keramikos dailininku nėra pripažįstami.
Įgiję dailės magistro, taikomosios keramikos dailininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti taikomosios keramikos dailininku, dalyvauti parodose, bendradarbiauti drauge su kitų sričių specialistais, dirbti dailės dėstytoju universitetinėje arba aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje, išklausius paipildomą pedagogikos kursą, dėstyti dailę visose švietimo įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju