Mokymo programos
Tapyba
Valstybinis kodas: 621W10010
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji dailės magistrantūros studijų programa skirta rengti dailininkus tapytojus, kūrybingas ir intelektualias menines asmenybes, savarankiškai dirbančius, išsiugdžiusius manualinę patirtį ir kritišką analitinę refleksiją, dailininkus profesionalus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji dailininkai tapytojai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: tapybą, kompoziciją; taikomuosius studijų dalykus: piešimą ir kt.
Vykdoma specialioji praktika. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami tapybos, informacinių technologijų, ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju dailės magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dailės magistrantūros, tapybos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros ar meno studijų srities aspirantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės magistro, tapytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti kūrybinį darbą tapybos srityje.
Asmuo, įgijęs dailės magistro, tapytojo kvalifikaciją, turi:
gebėti vertinti meno projektus, savarankiškai formuluoti ir įgyvendinti kūrybos užduotis, turėti gerų plastinės manualinės raiškos įgūdžių, siekti kūryboje idėjinio ir techninio originalumo, vertinti šiuolaikiniame mene vykstančius pokyčius, savarankiškai spręsti ir įgyvendinti visus kūrybinius ir technologinius uždavinius, sumanymusžinoti profesionalaus tapybos meno pagrindus (technikos, technologijos, medžiagos), plastinės raiškos principus ir specifiką mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo kūrybinį darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, originaliai, kritiškai ir analitiškai mąstyti
Dailės magistro, tapytojo kvalifikaciją galima įgyti Vilniaus dailės akademijoje, vykdančioje studijas pagal tapybos studijų programą.
Norintiems siekti dailės magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti tapytoju nėra pripažįstami.
Įgiję dailės magistro, tapytojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti kūrybinį darbą tapybos srityje, eiti tam tikras pareigas dailės muziejuose ir galerijose, dalyvauti meno projektuose, atlikti valstybės užsakymus, dėstyti dailę aukštosiose universitetinėse mokyklose, o baigę specialiuosius pedagogikos kursus – dirbti dailės mokytojais visose švietimo įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju