Mokymo programos
Vizualinis dizainas
Valstybinis kodas: 621W20004
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji dailės magistrantūros, vizualinio dizaino studijų programa skirta ruošti plataus profilio vizualinio dizaino dailininkus, gebančius savikritiškai mąstyti, kelti naujus tikslus, naudotis profesine informacija, rišliai ir logiškai pristatyti ir apginti savo idėjas ar konkrečius projektus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji vizualinio dizaino dailininkai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: vizualių komunikacijų dizainą, projektinę praktiką, grafinio vaizdo kūrimą; taikomuosius studijų dalykus: spalvotyrą, specialųjį piešimą ir kt.
Vykdoma projektinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami komponavimo, medžiagų atrankos, piešimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dailės magistrantūros, vizualinio dizaino studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros ar meno studijų srities aspirantūros studijų programose.
Vizualinio dizaino studijų programa skirta asmenims, turintiems dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti dailės magistrais, vizualinio dizaino dailininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės magistro, vizualinio dizaino dailininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti kūrybinį vizualinio dizaino dailininko darbą.
Asmuo, įgijęs dailės magistro, vizualinio dizaino dailininko kvalifikaciją, turi:
gebėti išreikšti savo kūrybinius sumanymus visose projektavimo stadijose, sudaryti projektavimo programas, savarankiškai gilinti žinias ir kelti savo profesinio meistriškumo lygį;žinoti taikomosios grafikos, poligrafijos, šriftų ir kaligrafijos, informatikos ir grafinio dizaino, įrangos dizaino ir architektūrinės aplinkos, reklamos ir kompiuterinės grafikos ypatumus, turėti idėjiniam ir praktiniam atlikimui reikalingų įgūdžių;
mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, organizuoti savo ir kitų darbą, dirbti kolektyve ir individualiai, turėti gerų komunikacinių įgūdžių bendraujant su klientais, kritiškai ir analitiškai mąstyti.
Dailės magistro, vizualinio dizaino dailininko kvalifikaciją galima įgyti Vilniaus dailės akademijoje, vykdančioje studijas pagal vizualinio dizaino studijų programą.
Norintiems siekti dailės magistro kvalifikacijos, reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuose ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vizualinio dizaino dailininku nėra pripažįstami.
Įgiję dailės magistro, vizualinio dizaino dailininko kvalifikacija, asmenys gali dirbti kūrybinį darbą vizualinio dizaino srityse: steigti dizaino firmas, dirbti poligrafijos srityje, spaustuvėse, leidyklose, rengti mokslines publikacijas, kurti įvairius grafinius spaudinius, reklamą, ekspozicijas, projektuoti informacinę įrangą, patalpų interjerus, baldus, šventinių renginių dizainą ir kitokius stilistiškai vieningus koordinuoto vizualaus aplinkos humanizavimo elementus, dėstyti dailę aukštosiose universitetinėse mokyklose, o baigę specialiuosius pedagogikos kursus – dirbti dailės mokytojais visose švietimo įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju